WYDAWNICTWO AWL  


 

ISBN

978-83-65422-50-7

TYTUŁ

ABC RACHUNKOWOŚCI

AUTOR

Antoni KOŻUCH

 

ISBN

978-83-65422-64-4

TYTUŁ:

ARTYLERIA W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

AUTOR:

Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI

 

ISBN

978-83-65422-35-4

TYTUŁ:

ARTYLERIA W OPERACJACH WOJSKOWYCH

AUTOR:

Pod red. nauk. Norberta ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-88-0

TYTUŁ:

BEZPIECZENSTWO KULTUROWE A KULTURA BEZPIECZENSTWA WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

AUTOR:

Teresa GRABIŃSKA, Jerzy OCHMAN, Juliusz PIWOWARSKI

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-89-7

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE. Poszukiwanie nowego paradygmatu

AUTOR:

Krystyna SKURJAT, Janusz ŚWINIARSKI, Marian MARCINKOWSKI

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-87-3

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO OSOBY I WSPÓLNOTY. OCHRONA BYTU OSOBOWEGO W OBLICZU IDEOLOGII I PRAKTYKI TRANSHUMANIZMU

AUTOR:

Teresa GRABIŃSKA

 

ISBN

978-83-65422-54-5

TYTUŁ

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE A BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE V

AUTOR

Pod redakcja: Teresy GRABIŃSKIEJ, Zbigniewa KUŹNIARA

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-78-1

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE A BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE VI. BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

AUTOR:

Redakcja naukowa: Teresa GRABIŃSKA, Zbigniew KUŹNIAR

Okładka

 

ISBN

978-83-66299-02-3

TYTUŁ

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE A BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE VII. OZNAKI PRZEŁOMU KULTUROWEGO

AUTOR

Redakcja naukowa: Teresa GRABIŃSKA, Zbigniew KUŹNIAR

 

ISBN

978-83-65422-57-6

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO RZECZYPOSPOLITEJ W STOSUNKACH POLSKO-RADZIECKICH I POLSKO-ROSYJSKICH 1990-1993

AUTOR:

Agata MAŁECKA

 

ISBN

978-83-65422-38-5

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI INŻYNIERYJNYCH

AUTOR:

Andrzej SUROWIECKI, Zenon ZAMIAR, Piotr SASKA

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-58-3

TYTUŁ:

BEZPIECZEŃSTWO. Wybrane zagadnienia formalne i opisowe.

AUTOR:

Stanisława OSTASIEWICZ

 

TYTUŁ:

Ćwiczebne struktury organizachyjne oraz wyposażenie wojsk aeromobilnych (część 1)

AUTOR:

Lech Plezia

 

ISBN

978-83-65422-47-7

TYTUŁ:

ĆWICZEBNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE PODODDZIAŁÓW WOJSK LĄDOWYCH

AUTOR:

Zbigniew GROBELNY, Robert TOMASIK

 

TYTUŁ:

ĆWICZENIE TAKTYCZNE „OSŁONA PRZECIWLOTNICZA TGB W OBRONIE”

OPRACOWANIE METODYCZNE:

Marek ANDRUSZKIEWICZ, Jacek PAJĄK, Marcin PŁUCIENNICZAK

 

ISBN

978-83-65422-73 - 6

TYTUŁ:

DYNAMIC MODELS FOR FINANCIAL FLOWS MANAGEMENT OF LIFE-INSURANCE COMPANIES IN POLAND AND UKRAINE

AUTOR:

Olga KARCHEVSKA, Vasyl PRYIMAK, Józef LEDZIANOWSKI

 

ISBN

978-83-65422-69-9

TYTUŁ:

PRZYGOTOWANIE KOMPONENTU LĄDOWEGO DO UDZIAŁU W OPERACJACH POZA GRANICAMI KRAJU w latach 1953-2012

AUTOR:

Wojciech HORYŃ, Marian MARCINKOWSKI

 

ISBN

978-83-65422-59-0

TYTUŁ:

EMIGRACJA OBYWATELI UKRAINY DO POLSKI PO 2013 ROKU I JEJ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

AUTOR:

Pod red. naukową Michała LUBICZ MISZEWSKIEGO

 

TYTUŁ:

GLOBALNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W XXI WIEKU

ISBN:

978-83-65422-16-3

AUTOR:

Pod red. nauk. Katarzyny JĘDRZEJCZYK-KULINIAK

Okładka

 

ISBN

978-83-66299-05-4

TYTUŁ

GRAFICZNE ZOBRAZOWANIE SYTUACJI TAKTYCZNEJ W DOKUMENTACH BOJOWYCH SIŁ ZBROJNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ

AUTOR

Artur GONCIARZ, Jacek NARLOCH, Remigiusz TRYBUS

 

ISBN

978-83-65422- 53-8

TYTUŁ:

iMAF 2016 MODELING NEW FORMS OF COOPERATION WITH THE USE OF EXTERNAL FUNDS

AUTOR:

Tomasz SMAL, Marcin BIELEWICZ (Eds.)

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-86-6

TYTUŁ:

IMIGRANCI Z UKRAINY W POLSCE. POTRZEBY I OCZEKIWANIA, REAKCJE SPOŁECZNE, WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA.

AUTOR:

Red. Nauk. Michał LUBICZ MISZEWSKI

 

ISBN

978-83-65422- 56-9

TYTUŁ:

INFORMATION AND ITS SECURITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

AUTOR:

Ihor TKACH, Vasyl PRYIMAK, Tomasz SMAL

 

TYTUŁ:

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ISBN:

978-83-65422-19-4

AUTOR:

Jarosław STELMACH

 

ISBN

978-83-65422-22-4

TYTUŁ:

KOMUNIKACJA STRATEGICZNA I NEGOCJACJE W OPERACJACH WSPARCIA POKOJU

AUTOR:

Brygida GWIAZDA-RZEPECKA

 

ISBN

978-83-65422-74-3

TYTUŁ:

KRYZYSY SPOŁECZNE XXI WIEKU. Miedzy dezintegracją, „fencing policy” a upadkiem państwowości.

AUTOR:

Red. naukowa Marek BODZIANY

 

ISBN

978-83-65422-45-3

TYTUŁ:

KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH.

ROLA I WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO ROZWOJU ORGANIZACJI

AUTOR:

Władysław Adam JANIAK

 

ISBN

978-83-65422-67-5

TYTUŁ:

KULTUROWE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA. Migracje, tożsamość, dylematy wielokulturowości-studium przypadku Południowej Afryki.

AUTOR:

Marta NOWAKOWSKA

Okładka

 

ISBN

 

TYTUŁ:

LAMPY MIKROFALOWE. BUDOWA, ZASADA DZIAŁANIA

AUTOR:

Marek ANDRUSZKIEWICZ, Marta MOTYL

 

ISBN

978-83-65422-42-2

TYTUŁ:

MANAGEMENT OF ENGINEERING PROJECTS

AYTUOR:

Editor-in-Chief Dariusz SKORUPKA

 

ISBN

978-83-65422-41-5

TYTUŁ:

MŁODZIEŻOWE SPOJRZENIE NA BEZPIECZEŃSTWO

AUTOR

dr Brygida GWIAZDA-RZEPECKA

Okładka

 

ISBN

978-83-65422-83-5

TYTUŁ:

MŁODZIEŻOWE SPOJRZENIE NA BEZPIECZEŃSTWO

AUTOR:

Redakcja naukowa – Brygida GWIAZDA-RZEPECKA

 

ISBN

978-83-65422-23-1

TYTUŁ:

OBRONA PRZECIWLOTNICZA WOJSK LĄDOWYCH W OPERACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

AUTOR:

Jacek PAJĄK

 

ISBN

978-83-65422-44-6

TYTUŁ:

OUTSOURCING USŁUG TRANSPORTOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP

AUTOR:

Wiktor BIERNIKOWICZ

 

ISBN

978-83-65422- 60-6

TYTUŁ:

PARADYGMATY BEZPIECZEŃSTWA – Bezpieczeństwo publiczne

AUTOR:

Marian KOPCZEWSKI, Jarosław STELMACH, Tomasz LANDMANN, Weronika BEDNARCZYK

 

ISBN

978-83-65422-52-1

TYTUŁ

PARADYGMATY BEZPIECZEŃSTWA – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

AUTOR

Pod redakcją naukową: Mariana KOPCZEWSKIEGO

Okładka

 

ISBN

978-83-66299-06-1

TYTUŁ

PDP PROCEDURY DOWODZENIA PODODDZIAŁEM. Planowanie i organizowanie działań na szczeblu drużyna-pluton-kompania

AUTOR

Łukasz MACHNA

 

ISBN

978-83-65422-29-3

TYTUŁ:

PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORGANIZACJI

AUTOR:

Stanisław STANEK

 

ISBN

978-83-65422-70-5

TYTUŁ:

PODODDZIAŁ SZTURMOWY WOJSK AEROMOBILNYCH W DZIAŁANIU NA OBIEKT PO DESANTOWANIU

AUTOR:

Lech PLEZIA, Michał KALISIAK

 

ISBN

978-83-65422-40-8

TYTUŁ:

PODSTAWY MECHANIKI GRUNTÓW

AUTOR:

Andrzej SUROWIECKI, Piotr SASKA, Jacek RYCZYŃSKI

 

Syg. AWLąd. wewn.

13/2017

TYTUŁ:

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

AUTOR:

Agnieszka GONCIARZ

 

ISBN

978-83-65422-62-0

TYTUŁ:

PODSTAWY ZARZĄDZANIA

AUTOR:

Dorota BALCERZYK, Robert BALCERZYK, Antoni KOŻUCH

 

ISBN

978-83-65422-68-2

TYTUŁ:

POMIĘDZY WARSZAWĄ A ELBRUSEM I MOSKWĄ.

AKTYWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA NARODÓW PÓŁNOCNEGO KAUKAZU I POLSKA POLITYKA PROMETEJSKA

AUTOR:

Adam SZYMANOWICZ

 

TYTUŁ:

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA. Poradnik dowódcy

AUTOR:

Dariusz GASIOR, Jacek PAJĄK, Jarosław PATAŁUCH

 

TYTUŁ:

PROFESJONALIZACJA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ WE FRANCJI. STUDIUM PRZYPADKU

ISBN:

978-83-65422-18-7

AUTOR:

Aneta KAZANECKA

 

ISBN

978-83-65422-72-9

TYTUŁ:

PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI. Wybór zagadnień

AUTOR:

Zdzisław KNECHT

 

ISBN

978-83-65422-61-3

TYTUŁ:

PRZECIWDZIAŁANIE I REAGOWANIE NA WSPÓŁCZESNE ZAMACHY TERRORYSTYCZNE

AUTOR:

Pod red. naukową Jarosława STELMACHA

 

ISBN

978-83-65422-24-8

TYTUŁ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCA

AUTOR:

Zdzisław KNECHT

 

ISBN

978-83-65422-71-2

TYTUŁ:

PRZYGOTOWANIE KOMPONENTU LĄDOWEGO DO UDZIAŁU W OPERACJACH POZA GRANICAMI KRAJU w latach 1953-2012

AUTOR:

Krzysztof GRUCA

 

ISBN

978-83-65422-39-2

TYTUŁ:

SIŁY ZBROJNE WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYZMEM

AUTOR:

Mariusz WIATR, Jarosław STELMACH

 

Back to top