W Czytelni AWL udostępnione są następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Karolina LIS

Temat rozprawy doktorskiej:

       Kierunki doskonalenia systemu powiadamiania ratunkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Udostępniona w Czytelni od 18.09.2019

 


mgr Dariusz Hybś

Temat rozprawy doktorskiej:

       Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa publicznego Kalisza

 

Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019

 


mgr inż. Adam Konieczny

Temat rozprawy doktorskiej:

Kierunki doskonalenia współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym.

 

Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019

 

 

Back to top