BIBLIOTEKA AWL  


 

W Czytelni AWL udostępnione są następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Paweł OLBRYCHT

Temat rozprawy doktorskiej:

Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wynikające z imigracji z Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska

 

Udostępniona w Czytelni od  06.11.2018

 


mgr Krzysztof JUSTYŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń

 

Udostępniona w Czytelni od 14.02.2019

 


ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w kontekście postrzegania bezpieczeństwa publicznego przez społeczność Wrocławia

 

Udostępniona w Czytelni od  04.01.2019

 

 

Back to top