SAMORZĄD STUDENCKI   


Dnia 18.03.2019 r. w Sali Orła Białego zostały wręczone nagrody w Konkursie Filmowym "Z życia AWL" zorganizowanym przez Radę Samorządu Studenckiego oraz Wydział Zarządzania.

Studenci oraz podchorążowie mieli możliwość nakręcenia filmu promującego Akademię Wojsk Lądowych. Komisja Konkursowa postanowiała wyróżnić autorów filmu "NIE/ZWYKŁY DZIEŃ PODCHORĄŻEGO" -  kpr. pchor. Krystiana Ławrysza oraz kpr. pchor. Kamilę Wawrzyczek.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz Akademii - Prorektor ds. Studenckich Pani dr Magdalena Hopej-Tomaszycka wspólnie z Dziekanem Wydziału Zarządzania – Panem ppłk. dr. Józefem Ledzianowskim podziękowali wyróżnionym za udział w konkursie oraz wręczyli im nagrody. Podziękowania także złożył przedstawiciel Samorządu Studenckiego - st. szer. pchor. Patrycja Borucka, życząc dalszej owocnej pracy.

Gratulujemy wyróżnionym! 


 

Zdjęcia: kpr. pchor. Kornel Wasilewski 

 

Back to top