WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Sekcja Debat Akademii Wojsk Lądowych powstała w roku 2019 z inicjatywy studentów wojskowych. Jej celem jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, a także zdobywanie doświadczenia w sztuce oratorstwa i retoryki. Wewnętrzne szkoleni są realizowane przez doświadczonych dyskutantów, uczestniczący w krajowych i międzynarodowych turniejach, którzy dzielą się swoją wiedzą oraz umiejętnościami „walki na argumenty” z kolegami i koleżankami. Sekcja daje również możliwość rozwijania się w charakterze sędziów i jurorów debat oksfordzkich i parlamentarnych.

Sekcja Debat AWL jest pierwszą oficjalną sekcją wojskową na świecie zajmującą się tą tematyką podnosząc dorobek Akademii, co czyni ją nie prekursorem na tle innych uczelni wojskowych w Polsce i na Świecie.

Członkostwo w Sekcji daje możliwości wyjazdów na turnieje ogólnopolskie jak i międzynarodowe, gdzie rywalizujemy z reprezentacjami innych uczelni.

 

Cele Sekcji Debat:

  • rozwój indywidualnych umiejętności z zakresu retoryki i oratorstwa;
  • zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie występów publicznych;
  • kształcenie umiejętności wygrywania sporów za pomocą skutecznej argumentacji;
  • podnoszenie jakości komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

 

Back to top