WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Sekcja Gier strategicznych działa w Wydziale Zarzadzania przy Instytucie Przywództwa Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.

Realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Celem działania Sekcji jest:

  1. propagowanie gier strategicznych w środowisku akademickim i wojskowym.
  2. rozwój zdolności miękkich, kreatywność oraz logiczne i analityczne myślenie.

 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

  1. rozszerzenie zainteresowań dotyczących problematyki gier strategicznych w środowisku akademickim podchorążych AWL.
  2. udział podchorążych w festiwalach i turniejach gier strategicznych.
  3. udział podchorążych w warsztatach poświęconych grom strategicznym
  4. wprowadzanie nowych podchorążych w arkana gier strategicznych.
  5. wółpraca członków koła ze stworzeniami zrzeszającymi miłośników gier strategicznych.

 

 

Back to top