ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 

Sekcja Jeździecka powstała z inicjatywy podchorążych w 2017 roku. Sekcja zrzesza podchorążych, słuchaczy studium oficerskiego, studentów cywilnych, absolwentów oraz pracowników Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Sekcja działa przy Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu, w oparciu o Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego Raków Wielki.

 

Cele działalności Sekcji:

  1. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji broni jezdnych Wojska Polskiego;
  3. Upowszechniania zasad treningu i szeroko rozumianej pracy z końmi;
  4. Udział w uroczystościach AWL;
  5. Reprezentowania AWL w zawodach jeździeckich;
  6. Propagowanie szeroko rozumianej rekreacji, turystyki oraz sportu konnego w środowisku AWL.

 

Sekcja realizuje cele poprzez:

  1. Organizowanie spotkań, zgrupowań, konferencji o tematyce zgodnej z celami Sekcji i uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne organizacje;
  2. Wyjazdy szkoleniowe;
  3. Udział w rajdach konnych, pokazach oraz rekonstrukcjach historycznych;

 

 

Back to top