INSTYTUT DOWODZENIA


 

Sekcja Strzelań Długodystansowych i Taktycznych Akademii Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki działa przy Zakładzie Wojsk Obrony Terytorialnej i Zakładzie Teorii i Praktyki Strzelań Akademii Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 j. t.).

Sekcja opiera swoją działalność na aktywności jej członków.

 

Celem Sekcji jest :

 1. wzbogacanie zainteresowań problematyką strzelectwa wojskowego i długodystansowego;
 2. pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu teorii i praktyki strzelań;
 3. propagowanie wiedzy na temat broni strzeleckiej, strzelań długodystansowych oraz sposobów jej praktycznego wykorzystania przez studentów AWL;
 4. propagowanie i rozwijanie wiedzy na temat taktyki działań specjalnych (taktyka snajperska);
 5. rozwój współpracy międzywydziałowej.

 

Sekcja realizuje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, wyjazdów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami sekcji;
 2. podróże studyjne na różnego rodzaju zawody strzeleckie;
 3. podróże studyjne do zakładów i fabryk przemysłu zbrojeniowego;
 4. doskonalenia umiejętności z zakresu strzelectwa długodystansowego;
 5. uczestnictwo w kursach doskonalących z zakresu teorii oraz praktycznych umiejętności  w posługiwaniu się bronią strzelecką;
 6. dzielenie się członków sekcji wiedzą i umiejętnościami z innymi studentami AWL.

 

Sekcja Strzelań Dystansowych i Taktycznych - ma także swoją stronę na https://www.facebook.com/Sekcja-Strzela%C5%84-D%C5%82ugodystansowych-i-Taktycznych-108666823969310/

 

 

Back to top