INSTYTUT DOWODZENIA


 

Sekcja Symulacji Taktycznych działa przy Zakładzie Symulacji Taktycznych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Celem funkcjonowania Sekcji jest:

  1. doskonalenie umiejętności podchorążych w zakresie dowodzenia pododdziałami ogólnowojskowymi;
  2. propagowania szerokiego wykorzystania symulatorów w działalności szkoleniowej ;
  3. rozwój współpracy międzynarodowej;
  4. wymiana doświadczeń między podchorążymi, a żołnierzami zawodowymi jednostek liniowych.

 

Swoje cele realizuje poprzez:

  1. organizowanie treningów z wykorzystaniem LSS, PACAST, ASTER oraz VBS;
  2. uczestnictwo w szkoleniach poligonowych;
  3. wyjazdy do zakładów przemysłu obronnego;
  4. uczestnictwo w kursach doskonalących z zakresu dowodzenie podczas walki;
  5. dzielenie się przez członków Sekcji wiedzą i umiejętnościami z innymi studentami AWL.

 

 

Back to top