ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 

„STRONG PEOPLE ARE HARDER TO KILL THAN RUNNING PEOPLE AND MORE USEFUL IN GENERAL”

- MARK RIPPETOE 

 

Sekcja powstała w czerwcu 2019 r z inicjatywy samych podchorążych zmotywowanych dużymi sukcesami które odnieśli podczas IX Mistrzostwach Garnizonu Wrocław oraz I Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Istotą działalności sekcji jest promowanie zdrowego stylu życia oraz budowanie podstawowej cechy motorycznej człowieka jaką jest siła, która pełni dominującą rolę w sprawności fizycznej prawdziwego zmechola, a która dalej definiuje i warunkuje  także takie wartości psychofizyczne jak  niezłomność, wytrwałość oraz odporność na trudy żołnierskiego życia.

Celem działalności Sekcji Trójboju Siłowego i Wyciskania Sztangi Leżąc , jest ciągły rozwój oraz regularne reprezentowanie Uczelni na zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Dominującym mottem Sekcji jest : Cardio jest dla słabych ludzi a Martwy Ciąg w wersji Sumo to oszustwo.

 

 

Back to top