ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 

OŚRODEK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TRENER – mjr rez. mgr inż. Krzysztof RYBCZYŃSKI

tel. 261 658 130

 

SKŁAD SEKCJI: 

 • pchor. Piotr Ulewicz
 • pchor. Mateusz Winiarski
 • pchor. Łukasz Domaradzki
 • pchor. Mikołaj Rolnik
 • pchor. Jakub Krawczyk
 • pchor. Robert Rudyński
 • pchor. Piotr Pływaczyk
 • pchor. Karol Najdyhor
 • pchor. Patryk Rozmysł
 • pchor. Szymon Wojtowicz
 • pchor. Mateusz Skarbek
 • pchor. Maciej Tuhendler
 • pchor. Dawid Sawicki
 • pchor. Artur Sowa
 • pchor. Sebastian Mokwa
 • pchor. Rafał Kulba

 

TRENINGI:

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK od 15 marca do 30 czerwca – okres startowy

16.30 – 18.30 Ośrodek Sprawności Fizycznej

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK – od 1 października do 14 marca - okres przedstartowy

16.00 – 18.00

 

CELE SZKOLENIOWE

 1. Podniesienie poziomu ogólnej sprawności motorycznej jako bazy do szeroko pojętego treningu technicznego w sezonie szkoleniowym.
  1. przygotowanie fizyczne
   • siła - wzmocnić mięśnie obręczy barkowej w celu zwiększenia efektywności pokonywania przeszkód OSF /szczególnie poręczy liny przy ścianie/;
   • szybkość - treningi szybkości pod kątem skrócenia czasu pokonywania OSF /planowany czas pokonania toru OSF ok. 50 - 60s/;
   • wytrzymałość - trening wytrzymałości w tym sezonie sportowym będzie traktowany priorytetowo. Celem treningu wytrzymałościowego będzie podniesienie wydolności układów: oddechowego i krążenia, jako bazy do kształtowania wytrzymałości specjalnej.
  2. przygotowanie techniczne
   • praca nad techniką biegu;
   • praca nad pokonywaniem toru OSF /ze szczególną uwagą traktowany będzie odcinek od pochylni przez kładkę ruchomą do płotu i wahadłowe pokonywanie liny zespołem.
  3. przygotowanie taktyczne
   • dopracowanie modelu optymalnego rozłożenia obciążenia na całym dystansie konkurencji.
  4. przygotowanie psychiczne
   • wyrobienie zamiłowania do wysiłków o charakterze wytrzymałościowo-siłowym poprzez różnorodność doboru środków treningowych;
   • eliminowanie stresów przedstartowych i startowych poprzez zwiększenie ilości spotkań sparingowych;
   • rozwijanie zaufania do kolegów z zespołu.
  5. przygotowanie teoretyczne
   • poznanie podstawowych zagadnień fizjologii wysiłku /martwy punkt, drugi oddech/;
   • poznanie specyfiki konkurencji.
 2. Przygotowanie reprezentacji Uczelni do współzawodnictwa na szczeblu Szkolnictwa Wojskowego oraz Wojska Polskiego.
 3. Szkolenie reprezentantów kursów i grup szkolnych do współzawodnictwa na szczeblu Uczelni.

 

OSIĄGNIĘCIA

Zawodnicy sekcji OSF od wielu lat, regularnie zdobywają medale na szczeblu Szkolnictwa Wojskowego oraz Wojska Polskiego zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i zespołowej (ustalają kolejne rekordy torów OSF).

Ich ponad przeciętna sprawność fizyczna pozwala na samorealizację w wielu dyscyplinach sportowych, a zawodowo na skuteczne sprawdzanie się w wielu formacjach specjalnych.


 

 

Back to top