INSTYTUT DOWODZENIA


Delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięła udział w państwowych uroczystościach związanych z 72. rocznicą forsowania Odry, które odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach, przy pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.

Z okazji obchodów Dnia Sapera w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka wraz ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona Uczelni generała Tadeusza Kościuszki.

W dniu 07.06.2016 r. w ramach podróży służbowej do m. Brzegi (powiat Wieliczka) nw. członkowie Sekcji Inżynierii Wojskowej pod dowództwem kpt. Antoniego MONDELA zapoznali się z zakresem, organizacją i technologią prac budowy 4 mostów tymczasowych z konstrukcji składanej DMS-65.

Prace montażowe, w ramach wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie Campusu Misericordiae, wykonywane były przez żołnierzy 2 pułku inżynieryjnego z Inowrocławia, 1 batalionu drogowo-mostowego z Dęblina oraz 4 batalionu inżynieryjnego z Niska.

„ ... Żadna bitwa, a zawdy i wojna obyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są ...”
Gen. Tadeusz Kościuszko

 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku, już tradycyjnie, kadra dydaktyczna Zespołu Inżynierii Wojskowej WSOWL wraz Sekcją Inżynierii Wojskowej zorganizowała PIKNIK SAPERSKI z okazji DNIA SAPERA.

Kadra dydaktyczna wraz z podchorążymi wszystkich roczników na kierunku inżynieria wojskowa, oraz słuchacze studium oficerskiego i kursów wojsk inżynieryjnych, obchodzili swoje święto - DZIEŃ SAPERA.

W dniu 1.12.2015r. dowódca 1 Brzeskiego Pułku Saperów Pan płk dypl. Marek Golan spotkał się w WSOWL z członkami Sekcji Inżynierii Wojskowej.

Na początku spotkania dowódca przybliżył historię i tradycje pułku, a następnie przedstawił posiadaną infrastrukturę i sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy.

Podczas wizyty Pan płk dypl. Marek Golan zapoznał również słuchaczy z zadaniami wykonywanymi przez 1 Brzeski Pułk Saperów.

W dniu 09.06.2015r członkowie Sekcji Inżynierii Wojskowej wraz z opiekunem sekcji Panem ppłk Bogdanem Trześniewskim odbyli podróż studyjną do m. Wałbrzych.

W ramach podróży podchorążowie zwiedzili Zamek Książ. W pierwszej kolejności przewodnik oprowadził grupę przez salony barokowe, m. in. Salon Zielony, reprezentacyjną Salę Maksymiliana, Salon Biały oraz Salon Chiński zapoznając zwiedzających z historią zamku oraz rodziny Hochbergów, która jest spadkobiercami "Książa". Punktem kulminacyjnym zwiedzania sal barokowych była „Skałka Szczęścia", która spełnia marzenia.

Członkowie Sekcji Inżynierii Wojskowej wraz z kpt. Antonim Mondlem odbyli w dniach 25-29.05.2015r. podróż studyjną szlakiem dawnych fortyfikacji w miejscowościach Malbork, Gierłoż oraz Osowiec.
W pierwszych dniach podróży uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzić siedzibę wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego oraz rezydencję królów Polski czyli Zamek w Malborku. Podchorążowie zwiedzając zamek pogłębili swoją wiedzę na temat fortyfikacji oraz odbyli lekcję historii na temat średniowiecza.

W dniu 10.03.2015 członkowie Sekcji Inżynierii Wojskowej wraz z opiekunem sekcji Panem ppłk. Bogdanem Trześniewskim odbyli podróż studyjną do m. Kłodzko.

„ ... Żadna bitwa, zwada i wojna obyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są ..."
Gen. Tadeusz Kościuszko

Kadra dydaktyczna Zespołu Inżynierii Wojskowej WSOWL wraz z Sekcją Inżynierii Wojskowej zorganizowali piknik saperski z okazji Dnia Sapera.

Kadra, podchorążowie wszystkich roczników z kierunku Inżynieria Wojskowa oraz słuchacze kursów obchodzili swoje święto - Dzień Sapera.

 

Back to top