INSTYTUT DOWODZENIA


„ ... Żadna bitwa, a zawdy i wojna obyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są ...”
Gen. Tadeusz Kościuszko

 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku, już tradycyjnie, kadra dydaktyczna Zespołu Inżynierii Wojskowej WSOWL wraz Sekcją Inżynierii Wojskowej zorganizowała PIKNIK SAPERSKI z okazji DNIA SAPERA.

Kadra dydaktyczna wraz z podchorążymi wszystkich roczników na kierunku inżynieria wojskowa, oraz słuchacze studium oficerskiego i kursów wojsk inżynieryjnych, obchodzili swoje święto - DZIEŃ SAPERA.

Święto to zostało ustanowione rozkazem nr 105 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 04.04.1946 r. w pierwszą rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w czasie ostatniej operacji II Wojny Światowej w Europie – Operacji Berlińskiej. Ustalono je jako „doroczne Święto Wojsk Saperskich” – „W uznaniu wielkich zasług ..., położonych w walkach z niemieckim najeźdźcą i dla upamiętnienia bitwy nad Odrą i Nysą”.

W ramach obchodów Dnia Sapera w WSOWL w oparciu o Ośrodek Nauki Jazdy Konnej WSOWL na Rakowie, przeprowadzono egzamin praktyczny dla najmłodszych adeptów sztuki saperskiej oraz zawody użyteczno-bojowe „z przymrużeniem oka” dla podchorążych I, II, III, IV i V rocznika oraz reprezentacji studium oficerskiego. Najmłodsi saperzy po pomyślnym zaliczeniu konkurencji otrzymali certyfikat „Saper – Junior”, a w ramach zawodów wyłoniono najsprawniejszych saperów WSOWL. Na podium stanęli: za zajęcie I. miejsca – podchorążowie V-go rocznika, za zajęcie II. miejsca – podchorążowie III-go rocznika i za zajęcie III. miejsca podchorążowie I-go rocznika.

W obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Dowodzenia Pan płk. prof. dr hab. Tomasz SMAL, Dowódca 4 Głogowskiego batalionu Inżynieryjnego ppłk. Adam KLISZKA, który dokonywał aktu mianowania, zastępca dowódcy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Pan ppłk. Aleksander WLIZŁO, Kierownik Zakładu Wsparcia Działań Pan płk dr inż. Jacek NARLOCH, Kierownik Wydziału Dydaktycznego CSWIiCh pan ppłk Tomasz WŁODARCZYK, zastępca dowódcy 1 batalionu szkolnego Pan mjr Marcin GOLISZ i zastępca dowódcy 2 batalionu szkolnego Pan mjr Waldemar ŚWIDERSKI, Pan mjr Piotr JAKUBOSZCZAK oraz pozostali zaproszeni goście.

Dowódcą uroczystości był starszy wykładowca Zespołu Inżynierii Wojskowej Pan ppłk mgr inż. Bogdan TRZEŚNIEWSKI. Organizatorem obchodów 70. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej i Odry był Zespół Inżynierii Wojskowej WSOWL w składzie: wykładowcy Pan mjr dypl. Jacek KRÓLICKI, Pan kpt. dr inż. Mariusz FALKOWSKI, Pan kpt. mgr inż. Antoni MONDEL i Pan kpt. mgr inż. Radosław PLICHTA oraz Sekcja Inżynierii Wojskowej.

Z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych składamy na ręce wszystkich saperów WSOWL we Wrocławiu oraz saperów w SZ RP najserdeczniejsze życzenia pomyślności, szczęścia żołnierskiego oraz wytrwałości na posterunku w codziennej służbie w kraju i poza jego granicami.


Tekst: plut. pchor. Tomasz Margas
Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top