INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 1.12.2015r. dowódca 1 Brzeskiego Pułku Saperów Pan płk dypl. Marek Golan spotkał się w WSOWL z członkami Sekcji Inżynierii Wojskowej.

Na początku spotkania dowódca przybliżył historię i tradycje pułku, a następnie przedstawił posiadaną infrastrukturę i sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy.

Podczas wizyty Pan płk dypl. Marek Golan zapoznał również słuchaczy z zadaniami wykonywanymi przez 1 Brzeski Pułk Saperów.

Największą uwagę podchorążych przykuł opis udziału żołnierzy Pułku w misjach zagranicznych. W czasie spotkania poruszona została również możliwość współpracy SIW z 1 Brzeskim Pułkiem Saperów.

Spotkanie z tak doświadczonym dowódcą stanowiło dla członków SIW dużą wartość merytoryczną.

Podziękowania za wizytę złożyli kierownik Zakładu Wsparcia Działań Pan płk dr inż. Jacek Narloch oraz kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej Pan ppłk mgr inż. Bogdan Trześniewski.


Tekst: sierż. pchor. Paweł MARCZYŃSKI
Zdjęcia: sierż. pchor. Damian ZAŃ

 

Back to top