INSTYTUT DOWODZENIA


„ ... Żadna bitwa, zwada i wojna obyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są ..."
Gen. Tadeusz Kościuszko

Kadra dydaktyczna Zespołu Inżynierii Wojskowej WSOWL wraz z Sekcją Inżynierii Wojskowej zorganizowali piknik saperski z okazji Dnia Sapera.

Kadra, podchorążowie wszystkich roczników z kierunku Inżynieria Wojskowa oraz słuchacze kursów obchodzili swoje święto - Dzień Sapera.

Święto to zostało ustanowione rozkazem nr 105 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 04.04.1946 r. w pierwszą rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w czasie ostatniej operacji II Wojny Światowej w Europie – Operacji Berlińskiej. Ustalono je jako „doroczne Święto Wojsk Saperskich" – „W uznaniu wielkich zasług ..., położonych w walkach z niemieckim najeźdźcą i dla upamiętnienia bitwy nad Odrą i Nysą".

W ramach obchodów Dnia Sapera w WSOWL, w oparciu o Ośrodek w Rakowie, przeprowadzono egzamin praktyczny dla najmłodszych adeptów sztuki saperskiej oraz zawody użyteczno-bojowe „z przymrużeniem oka" dla podchorążych studiów I i II stopnia i reprezentacji Studium Oficerskiego. Najmłodsi saperzy po pomyślnym zaliczeniu konkurencji otrzymali akt nadania tytułu "Saper – Junior", a w ramach zawodów wyłoniono najsprawniejszych saperów WSOWL. Na podium stanęli: za zajęcie I. miejsca – podchorążowie I roku studiów I stopnia, za zajęcie II. miejsca – podchorążowie I roku studiów II stopnia rocznika i za zajęcie III. miejsca podchorążowie II roku studió I stopnia.

W obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych uczestniczyli: Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Zenon Zamiar, Pełnomocnik Rektora–Komendanta ds. Naukowych dr hab. inż. Janusz Szelka, który dokonywał aktu mianowania, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Kazimierz Kędzia, Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Kierownik Zakładu Wsparcia Działań płk dr inż. Jacek Narloch, dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Jacek Szlęk, zastępca dowódcy 2 batalionu szkolnego mjr Waldemar Świderski oraz pozostali zaproszeni goście.

Dowódcą uroczystości był starszy wykładowca Zespołu Inżynierii Wojskowej ppłk Bogdan Trześniewski. Organizatorem obchodów 70. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej i Odry był Zespół Inżynierii Wojskowej WSOWL: wykładowcy mjr dypl. Jacek Królicki, kpt. Mariusz Falkowski, kpt. Antoni Mondel i kpt. Radosław Plichta oraz Sekcja Inżynierii Wojskowej.

Z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych składamy na ręce wszystkich saperów WSOWL we Wrocławiu oraz saperów w SZ RP najserdeczniejsze życzenia pomyślności, szczęścia żołnierskiego oraz wytrwałości na posterunku w codziennej służbie w kraju i poza jego granicami.


 

tekst: sierż. pchor. paweł Marczyński
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch, sierż. pchor. Karol Zdunek

 

Back to top