INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 10.03.2015 członkowie Sekcji Inżynierii Wojskowej wraz z opiekunem sekcji Panem ppłk. Bogdanem Trześniewskim odbyli podróż studyjną do m. Kłodzko.

P3100426

 

W ramach podróży podchorążowie zwiedzili "Twierdzę Kłodzko". Zwiedzanie podzielone było na dwa etapy. W trakcie pierwszego etapu przewodnik oprowadził grupę po części górnej twierdzy rozpoczynając od "izby żołnierskiej", następnie poprzez bastion, z którego rozpościerał się widok na panoramę miasta, aż po część finalną pierwszego etapu czyli "donjon" tzw. wieżę ostatecznej obrony, która stanowiła jednocześnie centralną część twierdzy. Przewodnik zapoznał słuchaczy z historią twierdzy, która to przybrała swój dzisiejszy kształt dopiero w XVIII w., gdyż przed jej powstaniem na wzgórzu istniał zamek, należący do władców czeskich.

W drugim etapie zwiedzania podchorążowie mieli okazję poczuć się jak minerzy armii pruskiej, gdyż odwiedzili tunele minowe znajdujące się w części podziemnej przedpola twierdzy. Ta część zwiedzania była znacznie bardziej wymagająca. Pomimo iż trasa obejmowała tylko kilometr podziemnych tuneli z kilkudziesięciu kilometrów labiryntu słuchacze z pewnością odczuli ten "spacer". Niejednokrotnie tunele zwężały się do szerokości około 60 cm i wysokości około 90 cm, co przysporzyło lekkich problemów z ich pokonaniem, należy nadmienić iż minerzy armii pruskiej poruszali się po nich w zupełnej ciemności aby uniknąć przypadkowego podpalenia prochu.

W ramach podróży podchorążowie doskonalili swoją wiedzę na temat fortyfikacji oraz mogli ujrzeć i choć małej części odczuć służbę minerów armii pruskiej.

Dodatkowym walorem podróży była możliwość przybliżenia podchorążym historii regionu w którym studiują.

Tekst i zdjęcia: sierż. pchor. Paweł Marczyński

 

Back to top