INSTYTUT DOWODZENIA


Z okazji obchodów Dnia Sapera w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka wraz ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona Uczelni generała Tadeusza Kościuszki.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Dziekan Wydziału Zarządzania, kadra oficerska i podchorążowie kierunku saperskiego.

16 kwietnia obchodzony jest corocznie, jako – „ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH - DZIEŃ SAPERA”. Święto to zostało ustanowione rozkazem nr 105 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 04.04.1946 r. w pierwszą rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w czasie ostatniej operacji II Wojny Światowej w Europie – Operacji Berlińskiej. Obecnie, w ramach szkolenia, żołnierze wojsk inżynieryjnych codziennie doskonalą swoje umiejętności, realizują zadania w misjach humanitarnych, w operacjach sojuszniczych NATO i Unii Europejskiej oraz w misjach pokojowych ONZ. Zadania na rzecz społeczeństwa realizowane są przez saperów w myśl motta „często budować, czasem niszczyć, ale zawsze służyć”.


 

Back to top