INSTYTUT DOWODZENIA


 

Przewodniczący:

plut. pchor. Kacper ODZIEREJKO

 

Wiceprzewodniczący:

st. kpr. pchor. Michał URBAŃSKI

 

Sekretarz:

plut. pchor. Miłosz PĘKSYK

 

Skarbnik:

plut. pchor. Natalia ADAMCZYK

 

 

Back to top