SENAT AWL   


 

1. Komisja ds. kształcenia:

 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI - przewodniczący,
 • dr hab. Teresa GRABIŃSKA - z-ca przewodniczącego,
 • mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK,
 • pchor. Bruno SKRZYNIARZ.

 

2. Komisja ds. badań naukowych:

 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO - przewodniczący,
 • płk dr inż. Artur DUCHACZEK - z-ca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK,
 • dr hab. Wojciech HORYŃ,
 • ppłk dr inż. Piotr SASKA.

 

3. Komisja ds. studenckich:

 • dr Magdalena HOPEJ-TOMASZYCKA – przewodniczący,
 • płk dr Marek PYTEL– z-ca przewodniczącego,
 • dr hab. Andrzej SUROWIECKI,
 • dr hab. Wojciech HORYŃ,
 • ppłk mgr inż. Wojciech CZERECHOWSKI,
 • mł. chor. Marek DOLOT.

 

4. Komisja ds. ekonomicznych:

 • ppłk dypl. inż. Sławomir HAJT – przewodniczący,
 • płk dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ - z-ca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Danuta MIERZWA,
 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI,
 • mgr Lesław MAĆKOWSKI.

 

5. Komisja ds. informatyzacji:

 • płk dr inż. Artur DUCHACZEK – przewodniczący,
 • płk dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ - z-ca przewodniczącego,
 • dr hab. Piotr DANILUK,
 • dr inż. Rafał SICZEK,
 • ppłk dr Marek WITKOWSKI,
 • mł. chor. Marek DOLOT.

 

6. Komisja oceniająca Uczelni:

 • prof. dr. hab. Zbigniew ŚCIBIOREK – przewodniczący,
 • dr hab. Ryszard KAŁUŻNY - z-ca przewodniczącego,
 • mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK,
 • ppłk mgr inż. Wojciech CZERECHOWSKI.

 

7. Odwoławcza komisja oceniająca:

 • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA – przewodniczący,
 • płk dr Marek PYTEL - z-ca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Danuta MIERZWA,
 • dr hab. inż. Stanisław STANEK,
 • dr. hab. Teresa GRABIŃSKA.

 

 

Back to top