SENAT AWL   


 

Działając na podstawie  „Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, w skład Senatu Uczelni kadencji 2015-2020 ukonstytuował się następującym składzie:

 

 1. bryg. dr hab. inż. SKORUPKA Dariusz– przewodniczący Senatu,
 2. dr hab. ŚCIBIOREK Zbigniew,
 3. dr hab. MIERZWA Danuta,
 4. płk dr hab. FRĄCZEK Mariusz,
 5. dr hab. inż. JANUSZKO Adam,
 6. dr hab. inż. STANEK Stanisław,
 7. dr hab. SUROWIECKI Andrzej,
 8. dr hab. GRABIŃSKA Teresa,
 9. dr hab. HORYŃ Wojciech,
 10. dr hab. KAŁUŻNY Ryszard,
 11. dr hab. DANILUK Piotr,
 12. dr HOPEJ-TOMASZYCKA Magdalena,
 13. płk dr PYTEL Marek,
 14. płk dr NARLOCH Jacek                                
 15. ppłk dr inż. DUCHACZEK Artur
 16. ppłk dypl. inż. HAJT Sławomir,
 17. płk dypl. GRABOWSKI Krzysztof,
 18. ppłk mgr inż. CZERECHOWSKI Wojciech – sekretarz Senatu,
 19. mjr dr hab. KACZMARCZYK Barbara
 20. mł. chor. DOLOT Marek,
 21. sierż. pchor. MAŚLANKA Michał,
 22. pchor. TURCZYŃSKI Radosław,
 23. pchor. SKRZYNIAŻ Bruno,
 24. pchor. RYDELSKA Konstancja,
 25. TYBEK Wiktoria,
 26. WYPYCH Patrycja.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

 • przedstawiciel związku zawodowego działającego w Akademii,
 • dyrektor biblioteki,
 • kanclerz,
 • kwestor.

 

 

Back to top