AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

ŚNIEŻNIK jest zaawansowanym system szkolno-treningowy, przeznaczonym do nauki, kontroli, oceny i doskonalenia umiejętności celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do:

  • strzelań amunicją bojową na „otwartych” strzelnicach do tarcz i figur bojowych,
  • wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie (zurbanizowany, odkryty), porach doby, warunkach atmosferycznych (mgła, śnieg, deszcz, wiatr),
  • współdziałania oraz kierowania ogniem pododdziału w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni i formacji,
  • reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych,
  • występowania w roli kierownika strzelania, kierownika zajęć ze Szkolenia Ogniowego.

 

Back to top