SPROSTOWANIE
DO ARTYKUŁU OPUBLIKOWANEGO 13.08.2019 R.
PRZEZ PORTAL ONET.PL  
DOT. BUNTU PODCHORĄŻYCH WOJSKOWEJ UCZELNI


 

 1. Tegoroczna promocja oficerska absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się zgodnie z planem 12.07.2019 r.
   
 2. W dniu poprzedzającym promocję (11.07.2019 r.) na terenie Uczelni kilkunastu podchorążych (19 z 260 promowanych) dokonało naruszenia dyscypliny oraz przepisów wojskowych. Po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym sprawa została przekazana do Żandarmerii Wojskowej.
   
 3. W Akademii nie stwierdzono zwiększenia liczby osób rezygnujących ze studiów. Podczas szkolenia podstawowego odsetek podchorążych ubywających z Uczelni utrzymuje się na poziomie podobnym do poprzednich lat.
   
 4. Informacja dot. problemów trawiennych wśród podchorążych (spowodowana żywieniem w Uczelni) jest nieprawdziwa. Zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, wykluczono możliwość wystąpienia zakażenia związanego z technologią posiłku lub jego wydawaniem. Zdarzenie sklasyfikowano jako zakażenie o charakterze wirusowym, "zawleczone ze środowiska cywilnego".
   
 5. Należy zaznaczyć, że Uczelnia zwiększyła ilość zajęć praktycznych, m.in. poprzez wprowadzenie nowego kierunku studiów „Dowodzenie”, na którym wykłady stanowią około 25% ogólnej liczby godzin dydaktycznych. W kolejnych latach liczba zajęć praktycznych będzie zwiększana.
   
 6. W ostatnich latach wyremontowano i przebudowano kilkanaście budynków w Uczelni oraz zakupiono budynek na potrzeby kwaterunkowe, który zapewni ok. 300 nowych miejsc.

 

Back to top