WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


V KONFERENCJA NAUKOWA

Logo konferencja


 

Czwartek 25.04.2019

9.30 Otwarcie konferencji

Sesja I Medycyna wojskowa – zmiany – przyszłość

Sesja II Medycyna ratunkowa –zmiany - przyszłość

Przerwa obiadowa 14:00-15:00 i spotkania z Firmami

Sesja III Medycyna taktyczna w służbach mundurowych w Polsce i na Świecie

Sesja IV Ratownictwo specjalistyczne i edukacja pierwszej pomocy

Zakończenie I dnia Konferencji

Uroczysta kolacja 20.30 Uroczysta kolacja i zabawa taneczna

 

Piątek 26.04.2019 

W czynnym udziale w seminariach, może brać udział każdy, kto w pierwszym dniu konferencji w wyznaczonych przez organizatora godzinach, dokona wyboru i zapisu na poszczególny punkt. Uczestnik może brać udział we wszystkich seminariach, w miarę możliwych wolnych miejsc. W chwili braku miejsca na poszczególne seminarium istnieje możliwość udziału biernego.

Organizator zastrzega sobie zmianę formuły, jednakże tylko w sytuacji wyjątkowej ( np. zwiększenie ilości miejsc lub skrócenie czasu seminarium na korzyść zwiększenia możliwości udziału większej ilości uczestników).

PANELE SEMINARYJNE

8.30 Otwarcie biura (parking przy basenie AWL)

9.00-13.00 Rozpoczęcie Seminariów (wg. punktów i zapisów)

13.30 –14.00 Ciepły posiłek (wojskowa grochówka, bigos)

14.30 Zakończenie konferencji (parking przy basenie AWL)

Książeczki doskonalenia zawodowego będzie można odbierać w drugim dniu w biurze konferencji od godziny 13.30.

Wcześniejszy odbiór jest możliwy w dzień poprzedzający po wykładach, lecz wiąże się to z punktami, tylko za pierwszy dzień konferencji.

 

Back to top