INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 13-16 listopada 2018 r. wykładowcy z Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań i podchorążowie sekcji strzeleckiej wzięli udział w warsztatach strzeleckich zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego Straży Granicznej w Lubaniu.

Szkolenie obejmowało doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć, prowadzenie skutecznego ognia w stresogennym reżimie czasowym oraz omówienie technik treningu izometrycznego a także nowoczesnego sprzętu do treningu bezstrzałowego . Uczestnicy warsztatów doskonalili umiejętności z zakresu technik strzelania dynamicznego i sytuacyjnego, wykorzystania przesłon, oraz specjalistycznych stojaków strzeleckich wymuszających przyjęcie określonych postaw. Instruktorzy analizowali najnowsze rozwiązania w zakresie przyjmowania postaw, metodyki nauczania, właściwego doboru form i metod szkolenia. Dużą uwagę poświęcono strzelaniom intuicyjnym oraz kwestią bezpieczeństwa osób prowadzących strzelanie jak i ich uczestników. Współpraca zaowocowała wymianą doświadczeń w zakresie posługiwania się bronią w bezpośrednim kontakcie wymuszonych zmienną sytuacją taktyczną, które ukazały różnice w specyfice pracy funkcjonariuszy i żołnierzy. Zdobyte w czasie szkolenia umiejętności i doświadczenia zdecydowanie wpłyną na jakość praktycznego szkolenia oraz pozwolą na implementację nowych rozwiązań do procesu edukacji przyszłych oficerów.

http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/30565,Warsztaty-strzeleckie-pt-quotTechniki-poslugiwania-sie-pistoletemquot.html


 

Back to top