INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 17-18 grudnia 2018 r. podchorążowie Sekcji Strzeleckiej Akademii Wojsk Lądowych wraz z opiekunem grupy ppor. Mateuszem Grzanką wzięli udział w szkoleniu nt. „Zaawansowanych technik posługiwania się bronią strzelecką - Walka w terenie zurbanizowanym 002 Sekcja” na bazie Niepublicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Szkoła Ognia” w Lublińcu.

Jacek „Jaco” Pietrzak - główny instruktor oraz dyrektor „Szkoły Ognia”, a zarazem weteran misji zagranicznych i były operator JWK z 18-letnim doświadczeniem wraz z „DJ’em”, również operatorem JWK przez dwa dni szkolili członków Sekcji Strzeleckiej w oparciu o strzelnicę bojową oraz tzw. Killing House. W trakcie szkolenia zużyto ponad 200 szt. amunicji na kursanta, wykorzystano system treningowy UTM (umożliwiający trening Force on Force) oraz środki pirotechniczne w postaci granatów „odłamkowych” i hukowo-błyskowych „flashbang”. Kursanci operowali w systemie bronią główną (kbk AK, kbs Beryl, kbs Mini-Beryl lub kbk AR-15) oraz zapasową (Glock 17, Glock 19, HS, HK P30). Szkolenie obejmowało przygotowanie uczestnika do działania taktycznego w składzie sekcji operującej po budynku oraz poszerzało wiedzę z zakresu posługiwania się bronią palną. Szczególną uwagę skoncentrowano na wyrabianiu umiejętności walki w punkcie oporu utworzonym doraźnie za rogiem ściany z celem zlokalizowanym za barykadą, jak i wykształceniu umiejętności rozpoznawania celu oraz identyfikowania poziomu gotowości przeciwnika podczas wymiany ognia na bliskim dystansie. W trakcie szkolenia budowano respekt do broni palnej, motywowano do samokształcenia, a także uświadamiano szkolonych w zakresie strzelania z broni strzeleckiej w obronie koniecznej.
Szkolenie było kontynuacją kursu z zakresu Walki w Terenie Zurbanizowanym 001 „Przenikanie” i zostało uwieńczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu z procentowymi wynikami uzyskanej celności, precyzji oraz skuteczności.

 

 

Tekst i zdjęcia: plut. pchor. Paweł Szczepanek

 

Back to top