INSTYTUT DOWODZENIA


 

Do głównych zadań sekcji należy:

 • rozwijanie zainteresowań współczesnymi działaniami aeromobilnymi w szczególności wojskami powietrznodesantowymi i kawalerii powietrznej;
 • kształtowanie predyspozycji psychofizycznych pożądanych dla żołnierzy jednostek aeromobilnych, rozpoznawczych oraz kształtowanie predyspozycji przywódczych;
 • propagowanie służby w formacjach wojsk powietrznodesantowych, specjalnych, rozpoznawczych i kawalerii powietrznej;
 • objęcie szkoleniem spadochronowo-desantowym członków sekcji w ramach szkolenia realizowanego w 6BPD i 25BKPow;
 • zapoznanie ze specyfiką prowadzenia działań powietrznodesantowych, połączonych z praktycznym desantowaniem w składzie drużyn/plutonów szturmowych grup powietrznodesantowych;
 • zapoznanie z najnowszym wyposażeniem i uzbrojeniem pododdziałów powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej;
 • zapoznanie z przygotowaniem tary desantowej spadochronów towarowych do zrzutu;
 • szkolenie taktyczne (elementy szkolenia) w zakresie taktyki pododdziałów powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznawczych i wojsk specjalnych.

 

Członkami sekcji są podchorążowie zainteresowani działaniami aeromobilnymi.

 

Osiągnięcia:

 • współpraca z jednostkami wojskowymi, 6BPD, 25BKPow;
 • udział członków sekcji w ćwiczeniach taktycznych organizowanych w JW;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych;
 • praktyczne wykonywanie skoków spadochronowych;
 • reprezentowanie Uczelni w zawodach.

 

Działalność Sekcji:

 • pozwala podchorążym na rozwijanie zainteresowań współczesnymi działaniami aeromobilnymi,a w szczególności wojskami powietrznodesantowymi i kawalerią powietrzną;
 • umożliwia studentom wojskowym realizację szkolenia spadochronowo-desantowego z uwzględnieniem jego specyfiki w SZRP;
 • przyczynia się do kształtowania zdolności psychofizycznych pożądanych nie tylko dla żołnierzy jednostek aeromobilnych, ale także jednostek rozpoznawczych i specjalnych oraz kształtowania predyspozycji dowódczych.

 

 

Back to top