BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

  

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa lub pocztą do dnia 4.05.2018 r. do godz. 15:00 na adres:
 

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Back to top