AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


loading...
STUDIA MEDYCZNE
Podchorążowie korpusu osobowego medycznego

 

Podchorążowie korpusu osobowego medycznego realizują kształcenie w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa 6-tygodniowe szkolenie podstawowe w AWL we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. W trakcie tego szkolenia studenci muszą chodzić w mundurach, gdzie obok typowej wiedzy medycznej, przyswajają sobie także wiedzę z zakresu przedmiotów wojskowo-medycznych i wojskowych np. medycyny morskiej, tropikalnej, lotniczej. Na czas trwania kształcenia w Łodzi podchorążowie są zakwaterowani i żywieni w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego.

Kandydat na oficera po zakończeniu studiów medycznych i szkolenia wojskowego przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, którego wynik jest podstawą wyboru specjalizacji.

Zgodnie z umową absolwenci studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach medycznych Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza-oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia.

Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

W trakcie nauki podchorążowie mogą za zgodą dowódców korzystać z przepustek stałych (w ciągu tygodnia) i przepustek jednorazowych (weekendowych).

Już od momentu wcielenia podchorążowie otrzymują za swoją służbę comiesięczne uposażenie zasadnicze żołnierzy pełniących służbę kandydacką według obowiązujących należności finansowych.

 

 

Back to top