DZIEKANAT   


 

W związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. oraz z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 404 oraz poz. 524), informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się kształcenie w dotychczasowej formie dla studentów wojskowych i cywilnych oraz dla słuchaczy wszystkich form kształcenia i szkolenia.

 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, wprowadzono następujące zmiany terminów zjazdów
w ramach Studiów Podyplomowych:

- planowane zajęcia w dniach 20 - 22.03.2020 r. przeplanowano na 15 - 17.05.2020 r.;

- planowane zajęcia w dniach 03 - 05.04.2020 r. przeplanowano na 05 - 07.06.2020 r.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych AWL

 

TERMINARZ ZJAZDÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EDYCJA: 22.02.2020 r. – 07.02.2021 r. plik pdf (z dnia 23.03.2020 r.)

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI excel (z dnia 24.03.2020 r. )

 

 

Absolwenci studiów podyplomowych (edycja 2019/2020 r.) proszeni są

o ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

w Dziekanacie (pok. nr. 1.038)

 

 

Back to top