WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Dowodzenie” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczeblu plutonu, po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Studia gwarantują zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Ponadto przygotowują słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

 

W jakiej specjalności?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Dowodzenie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
 • aeromobilnej
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
 • rozpoznania ogólnego
 • artylerii przeciwlotniczej
 • rozpoznania i likwidacji skażeń

 

Co zawiera program studiów?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Dowodzenie” mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów na studiach drugiego stopnia. Studenci kierunku „Dowodzenie” otrzymują solidne przygotowanie z zakresu teorii i strategii zarządzania, stosunków międzynarodowych, historii, w tym historii sztuki wojennej, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, które mają istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Jednak zasadnicza część programu studiów jest ukierunkowana na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach organizacyjnych i instytucjach wojska.

Program studiów zakłada także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 3800 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 360 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji

 

 

Back to top