WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dla kogo?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wojskowych pierwszego stopnia na kierunkach „Zarządzanie”, „Dowodzenie” oraz „Logistyka”.

Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

 

W jakiej specjalności?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
 • aeromobilnej
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
 • rozpoznania ogólnego
 • artylerii przeciwlotniczej
 • rozpoznania i likwidacji skażeń
 • ogólnologistycznej

 

Co zawiera program studiów?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” zapewniają nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Ponadto prowadzą do nabycia określonych umiejętności charakteryzujących przyszły zawód oraz do ukształtowania odpowiednich postaw i cech osobowo-zawodowych. Powyższe kwalifikacje i kompetencje dają podstawę do pracy na stanowiskach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, do prowadzenia własnej działalności oraz pełnienia funkcji oficera - dowódcy plutonu rodzaju wojsk.

Program studiów zakłada także odbycie dwunastotygodniowej praktyki zawodowej. Jest ona realizowana zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.

Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 2000 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności dowódczych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 150 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

 • Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową.
 • Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych.
 • Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Back to top