INSTYTUT DOWODZENIA


Z inicjatywy wykładowcy Topografii Wojskowej mjr.rez. Zbigniewa Sabatowskiego powstała w listopadzie 2006 r. Sekcja Topografii Wojskowej.

Początkowo określono zarys funkcjonowania sekcji i zdecydowano że rejonem zainteresowań sekcji będą polskie góry.

W ramach funkcjonowania sekcji od roku 2006 zorganizowano szereg wykładów z zakresu geografii i topografii oraz podróży geograficznych.

Początkowo podchorążowie, a od 2010 r. również studenci cywilni pogłębiali wiedzę z zakresu geografii polskich gór.

W czasie podróży geograficznych podchorążowie i studenci doskonalą umiejętność orientowania się w terenie górskim według mapy oraz umiejętność z zakresu pracy z mapą i GPS.

 

 

 

Back to top