BIBLIOTEKA AWL  


 

Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zaprasza studentów I roku studiów do uczestnictwa w szkoleniu bibliotecznym. Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów z organizacją Biblioteki oraz umożliwienie sprawnego i skutecznego korzystania z jej zasobów.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów oraz struktura i umiejscowienie na terenie Akademii Wojsk Lądowych,
  • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy,
  • sposób użytkowania katalogu elektronicznego Biblioteki oraz konta czytelnika (logowanie, wyszukiwanie publikacji, zamawianie i przedłużanie).

Szkolenie będzie przeprowadzane stacjonarnie oraz w postaci kształcenia na odległość, czyli kursu e-learningowego. Kurs o nazwie „Przewodnik po Bibliotece Akademii Wojsk Lądowych” znajduje się na Platformie e-learning Akademii Wojskowych. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów i należy je odbyć do końca pierwszego semestru. Kurs kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę, który stanowi podstawę zaliczenia.

Poniżej znajduje się instrukcja „Jak rozpocząć szkolenie na platformie e-learningowej Akademii Wojskowych” opisująca poszczególne kroki zakładania konta na platformie e-learningowej oraz zapisywania się na kurs.

 

Instrukcja zakładania konta na platformie e-learningowej i zapisywania się na kurs plik pdf

 

 

Back to top