BIBLIOTEKA AWL  


 

Biblioteka Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zaprasza studentów I roku studiów do uczestnictwa w szkoleniu bibliotecznym. Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów z organizacją Biblioteki oraz umożliwienie sprawnego i skutecznego korzystania z jej zasobów.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów oraz struktura i umiejscowienie na terenie Akademii Wojsk Lądowych,
  • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy,
  • sposób użytkowania katalogu elektronicznego Biblioteki oraz konta czytelnika (logowanie, wyszukiwanie publikacji, zamawianie i przedłużanie).

Szkolenie będzie przeprowadzane stacjonarnie oraz w postaci kształcenia na odległość, czyli kursu e-learningowego. Kurs znajduje się na Platformie e-learningowej RON, do której odnośnik podany jest poniżej. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów i należy je odbyć do końca pierwszego semestru. Kurs kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę, który stanowi podstawę zaliczenia.

Instrukcja zakładania konta na platformie e-learningowej https://awl.edu.pl/platforma-e-learningowa-ron

Uwaga: podczas zakładania konta należy posłużyć się adresem e-mail udostępnionym w ramach usługi Office 365 w Akademii Wojsk Lądowych. Instrukcja do logowania na konto w ramach usługi https://awl.edu.pl/dla-studentow/dziekanat/7270-usluga-office-365-w-akademii-wojsk-ladowych

 

Po założeniu konta i zalogowaniu należy z listy dostępnych kursów, w odnośniku poniżej, wybrać „Przewodnik po Bibliotece Akademii Wojsk Lądowych” i wpisać klucz dostępu, podany przez bibliotekarza https://elearning.wp.mil.pl/course/index.php?categoryid=67

 

 

 

Back to top