AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Zaangażowanie społeczności AWL we wszelkie akcje charytatywne świadczy o wielkiej empatii podchorążych i studentów cywilnych.

Studenci Akademii regularnie odwiedzają i wspierają podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Hospicjum Ojców Bonifratów, wrocławski Przylądek Nadziei. Z wielkim zaangażowaniem włączają się w charytatywne zbiórki pieniędzy czy produktów pierwszej potrzeby dla podopiecznych akcji Szlachetna Paczka.

Podczas spotkań udzielają pomocy pacjentom w drobnych sprawach dnia codziennego. Zajmują się rozdawaniem obiadów, towarzyszą podczas posiłku, a także sprzątają ogród. Zapraszają również wszystkich do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych i religijnych. Podczas każdego ze spotkań na twarzach pacjentów pojawiają się szczere uśmiechy oraz łzy wzruszenia. A każda wizyta wlewa morze radości w serca dzieci i dorosłych.

Dla najmłodszych przygotowują szereg atrakcji, na co dzień niedostępnych, a tutaj będących na wyciągnięcie ręki m.in. pokaz broni strzeleckiej, której zasady działania dzieci poznają pod okiem instruktorów.

Takie wizyty dają wszystkim pacjentom nadzieję na słoneczne i lepsze jutro. Budzą wiarę, która tak potrzebna jest szczególnie w hospicjum, gdzie każdego dnia ich podopieczni walczą o swoje życie i zdrowie.

www.youtube.com AWL Wrocław

Tekst: AWL

 

Back to top