AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Termin szkolenia I etap – Szkolenie poziomu dowodzenia drużyną

16.07 – 09.08.2019 r.


 

Terminy szkoleń II etapu – Szkolenie oficerskie i specjalistyczne:

 

Lp. Termin Miejsce
1.  07-08.09.2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 ul. Czajkowskiego 109

2. 21-22.09.2019 r.
3.  05-06.10.2019 r.
4. 26-27.10.2019 r.
5.  09-10.11.2019 r.
6.  16-17.11.2019 r.
7.  07-08.12.2019 r.
8.  21-22.12.2019 r.
9.  11-12.01.2020 r.
10.  25-26.01.2020 r.

Stawiennictwo na Szkolenie w pierwszym dniu zajęć do godziny 5.30 z możliwością zakwaterowania od dnia poprzedzającego dzień zjazdu od godziny 20.00.


 

Terminy szkoleń III etapu - Przemiennego szkolenia specjalistycznego

Lp.

Etap

Termin

Miejsce

1

ETAP III

Przemienne szkolenie specjalistyczne

08-09.02.2020 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

2

22-23.02.2020 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

3

07-08.03.2020 r.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
Wędrzyn – Obozowisko nr 3

4

21-22.03.2020 r.

16-17.05.2020 r.*

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

5

04-05.04.2020 r.

13-14.06.2020 r.**

Macierzyste JW WOT

6

25-26.04.2020 r.

30-31.05.2020 r.*

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

7

09-10.05.2020 r.

Macierzyste JW WOT

8

23-24.05.2020 r.

Macierzyste JW WOT

9

06-07.06.2020 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

10

20-21.06.2020 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

11

11-12.07.2020 r.

Macierzyste JW WOT

12

18-19.07.2020 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

* Pismo nr 333/20 z dnia 11.03.2020 r. Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

** Pismo nr 3733/20 z dnia 01.04.2020 r. Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Etap III zakończony jest egzaminem specjalistycznym na dowódcę plutonu, który będzie realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

 


 

Termin szkolenia IV etapu - Szkolenia oficerskiego

27.07 - 07.08.2020 r.

 

Etap IV zakończony jest egzaminem na oficera.

 


 

Rygory dydaktyczne zamieszczono na Platformie e-learning Akademii Wojskowych

„Kurs dla kandydatów rekrutowanych spośród żołnierzy OT”

 

 

Back to top