AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Archiwum aktualności - 2017 rok

W tegorocznym ćwiczeniu BORSUK-17, które odbywało się m.in. na poligonie w Świętoszowie, uczestniczyli podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zdobywając cenne doświadczenie wojskowe.

Szanowni Panowie Ministrowie!
Panowie Generałowie! Magnificencje, Rektorzy – Komendanci uczelni wojskowych!
Panie i Panowie Podchorążowie!
Szanowni Państwo!

23 listopada br. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbyła się IV. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”.

W tym roku, obchody święta Uczelni zapoczątkował Bal Podchorążego zorganizowany w dniu 25 listopada br., a następnie wieczorna Msza św. w intencji naszego środowiska akademickiego, sprawowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Polowego gen. bryg. bp. Józefa Guzdka w dniu 27 listopada br.

- Nikt nie ma już wątpliwości, że współczesne konflikty zbrojne zmieniły swój charakter w porównaniu z utrwalonym w masowym wyobrażeniu obrazem wojny… - tymi słowami Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch rozpoczął sympozjum naukowe, które odbyło się 23 listopada br. w Instytucie Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki byli gośćmi honorowymi podczas V Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu.

 

 

Wspólny projekt dziesięciu wrocławskich uczelni państwowych, w tym Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i miasta Wrocławia dobiega końca.

Wspólne badania naukowe, współpraca szkoleniowo-dydaktyczna oraz realizacja badań to podstawowe cele porozumienia zawartego przez trzy wydziały uczelni wojskowych: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Przez trzy tygodnie podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych pomagali w koordynowaniu pracy wolontariuszy podczas World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Za swoją pracę otrzymali 20 tysięcy złotych, które postanowili przekazać weteranom misji i ich rodzinom. – Pieniądze trafią do Fundacji Sprzymierzeni z GROM – mówi podchorąży Adrian Kapuściok.

W dniach 16–17 listopada br. Zakład Wsparcia Bojowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, przy współudziale jednostek naukowych Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, zorganizował w naszej Uczelni konferencję naukową na temat „Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego”.

20 listopada br. w Sali Tradycji odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania żołnierzy zawodowych nowo przybyłych do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Tegoroczna jubileuszowa XX-ta edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowana pod hasłem „Nauka bez granic” zapisała się w historii naszej Akademii w sposób szczególny, albowiem zainaugurowaliśmy festiwal we wrześniu jako Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, by po blisko dwóch miesiącach zakończyć go jako Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski na Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, wygłosił swój pierwszy wykład w dziejach polskich uczelni powojennego Wrocławia. Na pamiątkę tamtego wydarzenia rokrocznie we Wrocławiu obchodzone jest Święto Nauki Wrocławskiej.

W dniu 11 listopada br. na Placu Gołębim we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której uczestniczyła kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych wraz z pocztem sztandarowym.

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za sumienną pracę i wytrwałość, bez których dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie proszę, żebyście pamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Te słowa powinny być Waszym drogowskazem w służbie, której zasadniczym celem jest dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Chciałbym podkreślić, że zostając oficerami Wojska Polskiego, stajecie się jednocześnie elitą społeczną, a rodacy nie tylko Wam ufają, ale także, a może przede wszystkim, na Was liczą. Oficer Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawsze o tym fakcie pamiętać - powiedział Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 142 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

W dniu poprzedzającym promocję na pierwszy stopień oficerski, w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia studiów, podczas której Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, każdemu z osobna pogratulował indywidualnego sukcesu.

W dniu 5 listopada br. podchorążowie z 12 kompanii szkolnej 1 batalionu Akademii Wojsk Lądowych dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Radio Wrocław rozpoczęło konkurs na najlepszą dolnośląską grupę rekonstrukcyjną. Zaszczytne miejsce wśród pięciu wyróżnionych i zakwalifikowanych do konkursu grup zajmuje sekcja rekonstrukcji historycznej działająca w naszej Akademii.

W piątek 3 listopada br. Akademia Wojsk Lądowych przy współudziale stowarzyszenia „Głos Bohatera” oraz Naukowego Koła Pamięci Narodowej, gościła w swoich murach mjr. Zbigniewa Matysiaka ps. "Kowboj", jednego z ostatnich żyjących żołnierzy zgrupowania Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Akademia Wojsk Lądowych wykazuje dużą aktywność w realizacji nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu Katedra Ad-hoc. Tym razem gościliśmy z cyklem wykładów dla studentów i pracowników AWL, światowej klasy eksperta i uczestnika polityki międzynarodowej oraz doradcę ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Austrii, gen. rez. Wolfganga Wosolsobe.

Pogrążeni w zadumie nad grobami bliskich, nie zapominamy również o przyjaciołach naszej Akademii, o których pamięć w naszych sercach pozostanie na zawsze.

- Gdzie indziej mają dobrą pogodę ale i swoje problemy, natomiast my jesteśmy tutaj razem, bez względu na okoliczności. Cieszę się że zdecydowali się Państwo na przybycie do Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego Raków, na dzisiejszy bieg myśliwski i piknik rodzinny. Naszym uczestnikom pogoni za lisem, życzę natomiast szczęścia i pomyślności – powiedział Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych, punktualnie w sobotnie południe otwierając bieg kończący tegoroczny sezon jeździecki i jednocześnie inaugurując pierwszy piknik integracyjno – rodzinny AWL.

W dniach 19 i 20 października br. podchorążowie sekcji strzeleckiej i kadra Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w podróży studyjnej na temat „Technologia produkcji oraz budowa i techniczne rozwiązania zapewniające optymalne osiągi współczesnych i przyszłościowych systemów broni strzeleckiej”.

Z inicjatywy Pełnomocnika Rektora Komendanta do spraw „Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji” płk. dr. hab. inż. Tomasza SMALA w dniu 18 października br. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się Konferencja: „Obszar tematyczny OT-11 Bezpieczeństwo. Stan obecny i perspektywy”.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych spotkali się 23 października br. z władzami Gminy Brusy, w celu przekazania środków pieniężnych zebranych podczas zbiórki przeprowadzonej wśród naszej społeczności akademickiej, a przeznaczonej na poszkodowanych w nawałnicach, które przeszły przez Polskę.

Strzelanie z pistoletu wojskowego, pistoletu maszynowego PM 98 oraz sztafeta strzelecka, to konkurencje Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, które odbyły się 23 października br., na strzelnicy wojskowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. W ceremoni otwarcia zawodów uczestniczył Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel, który życzył zawodnikom pomyślności i sportowego ducha rywalizacji.

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przewodniczył delegacji naszej Uczelni podczas corocznego Seminarium Komendantów Europejskich Akademii Wojskowych (EMACS) w Tartu, zorganizowanym przez Estonian National Defence College.


W Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 12 słuchaczy, przyjętych na I rok studiów na kierunki „Dowodzenie” i „Inżynieria Bezpieczeństwa” oraz dwunastomiesięczne studium oficerskie, w ramach uzupełnienia limitu miejsc.

Złożeniem kwiatów w dniu 15 października br. pod pomnikiem patrona Akademii Wojsk Lądowych przez delegację podchorążych, rozpoczęły się w Uczelni dwudniowe uroczystości związane z przypadającą na ten rok 200. rocznicą śmierci generała Tadeusza Kościuszki i ustanowieniem przez Sejm roku 2017 - Rokiem Kościuszki.

W dniu 13 października br. Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka miał zaszczyt gościć Komendanta Baltic Defence College z Tartu w Estonii gen. dyw. Andisa Dilansa.

Z inicjatywy Rektora – Komendanta AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki oraz Dziekana Wydziału Zarządzania płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala, w dniach 09-12 października br. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się kolejna edycja wykładów, w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu Katedra Ad-hoc.

Tak! Akademia Wojsk Lądowych bije kolejny rekord. Ponad 43 litry krwi pozyskały od naszych krwiodawców, podczas czwartkowej akcji, Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Dnia 7 października 2017 r. w Ambasadzie RP w Paryżu odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Liceum Międzynarodowego z Saint-Germain-en-Laye oraz Liceum Montaigne w Paryżu, w której uczestniczył podchorąży Akademii Wojsk Lądowych, szer. pchor. Artur Kochan.

- Kto ma możliwość kreowania rzeczywistości jak nie nauczyciel. Jeśli dobrze zasiejemy ziarno, możemy spodziewać się dobrych plonów i w efekcie lepszego społeczeństwa - powiedział Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, dziękując jednocześnie za rzetelność i oddanie, z jakim nauczyciele akademiccy realizują swoją niezwykle odpowiedzialną misję. Wysoce ocenił profesjonalizm i kompetencje, których efektem są wyniki osiągane przez studentów i słuchaczy naszej Uczelni. Jednocześnie przekazał życzenia wielu dalszych sukcesów w nauczaniu i wychowaniu studentów.

Dynamicznie rozwijająca się współpraca międzynarodowa Akademii Wojsk Lądowych obejmuje swoim zasięgiem również kraje azjatyckie. Kolejnym partnerem z tego regionu, z którym nasza Uczelnia planuje rozpocząć współpracę są Chiny.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Błękitna armia i jej dowódca gen. Józef Haller”, która zgromadziła polskie i francuskie środowiska naukowe. Jej organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej.

- W dobrze zarządzanej organizacji sukces jednostki jest tożsamy z sukcesem instytucji. Dążymy do tego, aby awanse wojskowe były procesem ciągłym, w drodze do budowania najlepszej Uczelni wojskowej w Europie – powiedział Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas uroczystości wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania nowych oficerów rozpoczynających służbę wojskową w AWL.

W piątek odszedł mjr Zbigniew Lazarowicz, ps. "Bratek", syn Adama Lazarowicza "Klamry" - żołnierz AK, członek "WiN", opozycjonista Solidarności w PRL, pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Coroczne święto związane z inauguracją roku akademickiego, to już tradycja każdej uczelni. Kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Pracy nie tylko samych studentów, ale całej społeczności akademickiej. Inauguracja to przede wszystkim szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. W tym roku to również szczególny dzień dla naszej Uczelni. Dotychczasowe osiągnięcia, w tym również uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, pozwalają wejść w nowy rok akademicki już jako Akademia Wojsk Lądowych.

Akademia Wojsk Lądowych podpisała dziś umowę z jedną z najstarszych i zarazem najbardziej cenionych amerykańskich uczelni wojskowych na świecie - z West Point Academy (USMA).

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w Uczelni odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy zawodowych, cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska.

Spotkanie miało na celu właściwe przygotowanie uczestników do roku akademickim 2017/2018 oraz zapoznanie z głównymi zadaniami Uczelni i terminami najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych.

29 września w uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnanie żołnierzy, którzy skończyli zawodową służbę wojskową oraz oficera odchodzącego z WSOWL.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, …” – tak 654 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie Ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu.

W Uczelni trwają przygotowania do przysięgi wojskowej, która już w najbliższy piątek odbędzie się na Westerplatte, w miejscu symbolizującym męstwo, profesjonalizm oraz waleczność naszych żołnierzy.

W Uczelni odbyła się uroczystość powitania żołnierzy zawodowych oraz wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Żołnierze z Uczelni od wielu lat uczestniczą w największym plenerowym przedsięwzięciu organizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu jakim jest Park Wiedzy. Odbywa się on na Promenadzie Staromiejskiej przy Teatrze Lalek we Wrocławiu. Przez jeden weekend w roku Promenada Staromiejska zamienia się w raj dla pasjonatów nauki.

Back to top