AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Archiwum aktualności - 2017 rok

W czwartek, 21 grudnia br. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, odbyła się uroczysta zbiórka podchorążych z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz wręczenia wyróżnień najlepszym podchorążym batalionów szkolnych.

W środę, 20 grudnia br. 11, 21 i 23 kompania szkolna, 1 i 2 batalionu szkolnego, realizowały marsz taktyczny.

Zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć Instytutu Dowodzenia”, w dniu 8 grudnia br. został przeprowadzony trening sztabowy pk. „WIDAWA-17”.

Chciałem wam podziękować za cały ten rok oddanej służby ojczyźnie – mówił Prezydent Andrzej Duda na przedświątecznym spotkaniu z żołnierzami w Warszawie. W żołnierskiej Wigilii Prezydentowi RP towarzyszyła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Akademię Wojsk Lądowych reprezentował na spotkaniu Rektor - Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, któremu towarzyszyli przedstawiciele kadry dowódczej i dydaktycznej Akademii oraz podchorążowie.

W sobotę, 16 grudnia br. podchorążowie 15 kompanii szkolnej zakończyli tygodniowe szkolenie górskie z elementami survivalu w Ośrodku Szkoleniowym AWL „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

W środę, 13 grudnia br., w miłej i świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie wigilijne podoficerów Akademii Wojsk Lądowych.

W dniach 11-12 grudnia br. ponownie Akademia Wojsk Lądowych gościła prelegentów w ramach cyklu spotkań z weteranami, których celem jest upowszechnianie doświadczeń wynikających ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w obchodach 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyły się pod pomnikiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności” na skwerze Obrońców Solidarności przy ul. Norwida we Wrocławiu.

W dniach 20-30 listopada br., na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, odbył się pilotażowy kurs doskonalenia umiejętności przywódczych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którego współorganizatorem była Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Fantastyczny wieczór za nami. Zapewnił go Marek Piekarczyk, genialny wokalista rockowego zespołu TSA i jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim rocku, legenda gatunku. Na scenie towarzyszyli mu Jacek Borowiecki i Tadeusz Apryjas.

Miniony weekend to dla Podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu czas wytężonej pracy i wielkiej radości. Wszystko za sprawą Finału Szlachetnej Paczki, w którym podchorążowie wzięli aktywny udział, włączając się w coroczną akcję rozwożenia prezentów i odwiedzania potrzebujących wsparcia rodzin.

5 grudnia br., cała Polska świętowała 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W piątek, 08 grudnia br., w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

W dniu 07 grudnia br., w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych I rocznika podchorążych z 11 i 21 kompanii szkolnej.

Dzięki dużemu zaangażowaniu sekcji studenckiej „Leadership Section”, działającej przy Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w dniu 5 grudnia br., gościliśmy w naszej Uczelni eksperta Potomac Foundation i Fundacji Pułaskiego - dr. Jacka Bartosiaka.

W dniach 1-3 grudnia br. podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych pod opieką Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego oraz dr. Arkadiusza Babczuka odbyli podróż wojskowo-historyczną w ramach ,,Projektu Wytyczno”.

Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, w drugiej połowie listopada organizowało kurs Walki w Bliskim Kontakcie w zakresie dotyczącym bezpiecznego posługiwania się bronią.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

W dniu 04 grudnia br. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Służba Kontrwywiadu Wojskowego podpisały umowę o wzajemnej współpracy.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, po raz kolejny, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim, dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie, organizowanym cyklicznie przez Terezjańską Akademie Wojskową w Wiener Neustadt w Austrii.

W tegorocznym ćwiczeniu BORSUK-17, które odbywało się m.in. na poligonie w Świętoszowie, uczestniczyli podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zdobywając cenne doświadczenie wojskowe.

Szanowni Panowie Ministrowie!
Panowie Generałowie! Magnificencje, Rektorzy – Komendanci uczelni wojskowych!
Panie i Panowie Podchorążowie!
Szanowni Państwo!

23 listopada br. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbyła się IV. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”.

W tym roku, obchody święta Uczelni zapoczątkował Bal Podchorążego zorganizowany w dniu 25 listopada br., a następnie wieczorna Msza św. w intencji naszego środowiska akademickiego, sprawowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Polowego gen. bryg. bp. Józefa Guzdka w dniu 27 listopada br.

- Nikt nie ma już wątpliwości, że współczesne konflikty zbrojne zmieniły swój charakter w porównaniu z utrwalonym w masowym wyobrażeniu obrazem wojny… - tymi słowami Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch rozpoczął sympozjum naukowe, które odbyło się 23 listopada br. w Instytucie Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki byli gośćmi honorowymi podczas V Szkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu.

 

 

Wspólny projekt dziesięciu wrocławskich uczelni państwowych, w tym Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i miasta Wrocławia dobiega końca.

Wspólne badania naukowe, współpraca szkoleniowo-dydaktyczna oraz realizacja badań to podstawowe cele porozumienia zawartego przez trzy wydziały uczelni wojskowych: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Przez trzy tygodnie podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych pomagali w koordynowaniu pracy wolontariuszy podczas World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Za swoją pracę otrzymali 20 tysięcy złotych, które postanowili przekazać weteranom misji i ich rodzinom. – Pieniądze trafią do Fundacji Sprzymierzeni z GROM – mówi podchorąży Adrian Kapuściok.

W dniach 16–17 listopada br. Zakład Wsparcia Bojowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, przy współudziale jednostek naukowych Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, zorganizował w naszej Uczelni konferencję naukową na temat „Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego”.

20 listopada br. w Sali Tradycji odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania żołnierzy zawodowych nowo przybyłych do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Tegoroczna jubileuszowa XX-ta edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowana pod hasłem „Nauka bez granic” zapisała się w historii naszej Akademii w sposób szczególny, albowiem zainaugurowaliśmy festiwal we wrześniu jako Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, by po blisko dwóch miesiącach zakończyć go jako Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski na Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, wygłosił swój pierwszy wykład w dziejach polskich uczelni powojennego Wrocławia. Na pamiątkę tamtego wydarzenia rokrocznie we Wrocławiu obchodzone jest Święto Nauki Wrocławskiej.

W dniu 11 listopada br. na Placu Gołębim we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której uczestniczyła kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych wraz z pocztem sztandarowym.

- W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za sumienną pracę i wytrwałość, bez których dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie proszę, żebyście pamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Te słowa powinny być Waszym drogowskazem w służbie, której zasadniczym celem jest dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Chciałbym podkreślić, że zostając oficerami Wojska Polskiego, stajecie się jednocześnie elitą społeczną, a rodacy nie tylko Wam ufają, ale także, a może przede wszystkim, na Was liczą. Oficer Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej powinien zawsze o tym fakcie pamiętać - powiedział Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 142 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

W dniu poprzedzającym promocję na pierwszy stopień oficerski, w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia studiów, podczas której Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, każdemu z osobna pogratulował indywidualnego sukcesu.

W dniu 5 listopada br. podchorążowie z 12 kompanii szkolnej 1 batalionu Akademii Wojsk Lądowych dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Radio Wrocław rozpoczęło konkurs na najlepszą dolnośląską grupę rekonstrukcyjną. Zaszczytne miejsce wśród pięciu wyróżnionych i zakwalifikowanych do konkursu grup zajmuje sekcja rekonstrukcji historycznej działająca w naszej Akademii.

W piątek 3 listopada br. Akademia Wojsk Lądowych przy współudziale stowarzyszenia „Głos Bohatera” oraz Naukowego Koła Pamięci Narodowej, gościła w swoich murach mjr. Zbigniewa Matysiaka ps. "Kowboj", jednego z ostatnich żyjących żołnierzy zgrupowania Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Akademia Wojsk Lądowych wykazuje dużą aktywność w realizacji nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu Katedra Ad-hoc. Tym razem gościliśmy z cyklem wykładów dla studentów i pracowników AWL, światowej klasy eksperta i uczestnika polityki międzynarodowej oraz doradcę ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Austrii, gen. rez. Wolfganga Wosolsobe.

Pogrążeni w zadumie nad grobami bliskich, nie zapominamy również o przyjaciołach naszej Akademii, o których pamięć w naszych sercach pozostanie na zawsze.

- Gdzie indziej mają dobrą pogodę ale i swoje problemy, natomiast my jesteśmy tutaj razem, bez względu na okoliczności. Cieszę się że zdecydowali się Państwo na przybycie do Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego Raków, na dzisiejszy bieg myśliwski i piknik rodzinny. Naszym uczestnikom pogoni za lisem, życzę natomiast szczęścia i pomyślności – powiedział Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych, punktualnie w sobotnie południe otwierając bieg kończący tegoroczny sezon jeździecki i jednocześnie inaugurując pierwszy piknik integracyjno – rodzinny AWL.

W dniach 19 i 20 października br. podchorążowie sekcji strzeleckiej i kadra Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w podróży studyjnej na temat „Technologia produkcji oraz budowa i techniczne rozwiązania zapewniające optymalne osiągi współczesnych i przyszłościowych systemów broni strzeleckiej”.

Z inicjatywy Pełnomocnika Rektora Komendanta do spraw „Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji” płk. dr. hab. inż. Tomasza SMALA w dniu 18 października br. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się Konferencja: „Obszar tematyczny OT-11 Bezpieczeństwo. Stan obecny i perspektywy”.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych spotkali się 23 października br. z władzami Gminy Brusy, w celu przekazania środków pieniężnych zebranych podczas zbiórki przeprowadzonej wśród naszej społeczności akademickiej, a przeznaczonej na poszkodowanych w nawałnicach, które przeszły przez Polskę.

 

Back to top