AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Na przełomie maja i czerwca br., delegacja Uczelni pod kierownictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKI, wzięła udział w 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISoDoMA) zorgani-zowanym przez kanadyjski Royal Military College Saint-Jean.

Uczestnicy tego najobszerniejszego forum dyskusyjnego poświęconego zagadnieniom rozwoju procesu przygotowania oficerów, debatowali nad wyzwaniami dla szkolnictwa wojskowego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji sympozjum była kompleksowa edukacja oficerów w świetle nowych wyzwań bezpieczeństwa. Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów na temat systemów edukacji oficerów oraz problemów z tym związanych. Przedstawiciele uczelni zagranicznych byli w szczególności zainteresowani wpływem obecnych zagrożeń i wyzwań dla światowego porządku i bezpieczeństwa, na kształt i zawartość programów przygotowania młodych oficerów.

Udział w sympozjum był również okazją do nawiązania współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi oraz ustalenia nowych warunków z dotychczasowymi. Rektor-Komendant spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Korei Południowej, z którym ustalili zasady przyszłej współpracy oraz harmonogram prac dotyczących przygotowania i podpisania formalnego porozumienia o współpracy pomiędzy uczelniami.

Nasza delegacja spotkała się także z przedstawicielami amerykańskiej Akademii Wojskowej z West Point, z którymi dyskutowano o stanie prac legislacyjnych dotyczących umowy o współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami. Uzgodniono, że zakończenie prac i podpisanie umowy planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Trzecim partnerem zagranicznym, z którym dyskutowano o współpracy podczas pobytu w Saint Jean, była uczelnia wojskowa ze Szwecji, reprezentowana przez Komendanta uczelni Panią kapitan marynarki wojennej Annę-Karin Broth. Rozmowy dotyczyły odnowienia współpracy pomiędzy uczelniami zapoczątkowanej w ramach Baltic Sea Military Academies Conference.

Ważnym elementem sympozjum było zawiązanie przez uczelnie wojskowe Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Wojskowych (International Assocition of Military Academies – IAMA), którego zostaliśmy jednym z członków założycieli. Inicjatywa kanadyjskiego Royal Military College Saint Jean pozwoli na bliższą i intensywniejszą współpracę uczelni wojskowych na całym świecie.

Nawiązana podczas tych spotkań współpraca, będzie przede wszystkim ukierunkowana na zwiększenie atrakcyjności studiów wojskowych dla podchorążych i rozwój naukowy kadry dydaktycznej.

ISoDoMA jest organizowana w cyklu dwuletnim i gromadzi przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kształcenie i szkolenie oficerów. Po raz pierwszy została zorganizowane w 2007 roku z inicjatywy południowo-koreańskiej Akademii Wojskowej. Obecnie spotkania w ramach Sympozjum są kontynuowane przez państwa partnerskie pod merytorycznym kierunkiem inicjatora tego przedsięwzięcia.

slider4

 

 

Back to top