AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


5 grudnia br., cała Polska świętowała 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody wprowadzające w rok stulecia odzyskania Niepodległości przez nasz kraj w sposób szczególny uczciła Opera Wrocławska. Na jej deskach odbyła się gala "W stronę Niepodległej", która była owocem współpracy z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

W widowisku obok Chóru Opery Wrocławskiej wystąpili również podchorążowie naszej Akademii, którzy pod dowództwem ppor. Andrzeja Sapicha wykonali pokaz musztry paradnej. St. szer. pchor. Piotr Kinzel wraz z członkami Sekcji Rekonstrukcji Historycznej AWL przedstawili pieczołowicie odtworzony pokaz musztry historycznej wg protokołu z 1811 r. Oba pokazy towarzyszyły programowi złożonemu z pieśni legionowych ilustrowanych archiwalnymi materiałami udostępnionymi przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Widowisko zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w finale uzupełnione przez Chór Dziecięcy Opery.

Po przedstawieniu, w foyer Opery Wrocławskiej, na publiczność spektaklu czekała grochówka wojskowa.

***

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczył 8 grudnia br. w spotkaniu z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zbliżających się rocznicowych obchodów stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Operze Wrocławskiej. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Dolnośląski, Pan Paweł Hreniak.

Uroczystość rozpoczął spektakl „Urodziny Marszałka Piłsudskiego” z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych pod dyrekcją mjr. Mariusza Dziubka.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz dolnośląskich szkół. Gościem specjalnym wydarzenia był Prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego i wnuk Marszałka, Pan Jacek Rusiecki.


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: Wiktor Rakowski/Marek Grotowski/AWL

 

Back to top