AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W sobotę, 16 grudnia br. podchorążowie 15 kompanii szkolnej zakończyli tygodniowe szkolenie górskie z elementami survivalu w Ośrodku Szkoleniowym AWL „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Celem wyjątkowo wymagającego szkolenia realizowanego przez Zakład Szkoleń Specjalistycznych Instytutu Dowodzenia, było wyposażenie podchorążych w podstawowe kompetencje z zakresu prowadzenia działań i przetrwania w górach w warunkach zimowych. Czynnikiem podnoszącym stopień trudności zajęć były: niska temperatura powietrza oraz typowo zimowe warunki terenowe, cechujące się dużą pokrywą śnieżną spotykaną w regionie o tej porze roku.

Ze względu na liczbę podchorążych, tydzień szkoleniowy został podzielony na dwa osobne moduły. W każdym z nich podchorążowie najpierw przez trzy dni prowadzili patrole piesze w terenie górskim i wysokogórskim mając do dyspozycji plecaki o wadze co najmniej 10 kg, specjalistyczny sprzęt oraz uzbrojenie indywidualne żołnierza, a następnie realizowali bytowanie w terenie, połączone z patrolem pieszym. Zwieńczeniem szkolenia był piętnastokilometrowy marsz z indywidualnym wyposażeniem żołnierza.

W trakcie szkolenia, podchorążych przeszkolono z technik przetrwania, w tym m.in. rozpalania ognia przy pomocy krzesiwa, pozyskiwania wody oraz budowy schronień śnieżnych. W czasie bytowania, uczestnicy szkolenia, otrzymali zadanie budowy jam śnieżnych zapewniających bezpieczne schronienie przez noc dla czteroosobowej grupy.

Pomimo ciężkich warunków wszyscy podchorążowie zakończyli szkolenie sukcesem, podnosząc swoją kondycję psychofizyczną i umiejętności oraz nabywając cenną kompetencję skutecznego działania w zespole.


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

Back to top