AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki realizując jeden z kluczowych celów, jakim jest dążenie do osiągnięcia znaczącej międzynarodowej pozycji w dziedzinie badań naukowych nad wysoce zaawansowanymi technologiami o podwójnym zastosowaniu, zainicjowała współpracę z Panem dr. Mariuszem GRABDĄ, jednocześnie stając się beneficjentem II Edycji programu „KOŚCIUSZKO”, wdrażanego przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności, realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych.

Pan dr Mariusz GRABDA w swojej karierze naukowej przez piętnaście lat pracował w prestiżowych japońskich ośrodkach naukowych. Ostatnio zajmował stanowisko profesora na Tohoku University (Institute of Mulidyscyplinary Resarch for Advented Materials) oraz Kagoshima University (Graduate School of Science and Engineering).

Podpisanie bilateralnej umowy jest zwieńczeniem starań Akademii o nawiązanie współpracy z wybitnymi naukowcami, w celu realizowania w jej murach projektów badawczych finansowanych przez ministerstwo. Od lipca, przez kolejne 36 miesięcy, Pan dr Mariusz Grabda, będzie realizował w AWL projekt badawczy pt. „Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych: Kalkulacje teoretyczne oraz eksperyment”.

Celem głównym projektu jest opracowanie metody usuwania perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych z wody z zastosowaniem cieczy jonowych wykorzystując zarówno metody kalkulacyjne, w celu zidentyfikowania cieczy jonowych właściwych dla ekstrakcji z wody związków perfluorowanych, jak i eksperymentalne, w celu potwierdzenia wydajności ekstrakcyjnej wyselekcjonowanych cieczy jonowych.

Tematyka badawcza pokrywa się z “Priorytetowymi kierunkami badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022” w obszarze Technik i Technologii Obronnych, a w szczególności tych, dotyczących zaawansowanych technologii odkażania.

Zakres przedmiotowych badań pokrywa się z kierunkiem badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie, a ich rezultat pozwoli na implementację do procesu dydaktycznego.

Wizjonerskie badania naukowe są w obszarze zainteresowań kadry naukowej Akademii Wojsk Lądowych, która przy wsparciu naukowców o uznanej światowej renomie pozwoli osiągnąć nam pozycję lidera wśród europejskich uczelni wojskowych.


Tekst: AWL

Back to top