AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


To już druga edycja wymiany studenckiej z University of North Georgia w Dahlonega (USA).

Przedsięwzięcie jest następstwem podpisanego przez Rektora–Komendanta, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych a University of North Georgia. Na mocy umowy Uczelnie rozpoczęły wymianę akademicką, realizowaną na zasadach wzajemności oraz szeroko rozumianą współpracę naukową.

Podchorążowie tegoroczną wymianę rozpoczęli już 3 stycznia br. poranną rejestracją w Uniwersytecie, a następnie w godzinach popołudniowych stawili się wraz z ponad 80 kadetami UNG na zbiórce inaugurującej kurs podoficerski. Podczas kursu, nasi podchorążowie zostali poddani sprawdzianowi odporności na stres i zmęczenie. Wykonywali szereg ćwiczeń sportowych silnie obciążających wszystkie partie mięśniowe. Instruktorzy podczas szkolenia zwracali uwagę na kompletność umundurowania kadetów oraz kontrolowali posiadanie przez nich notatek z wiedzą, którą zobowiązani byli przyswoić podczas szkolenia. Na zakończenie kursu, 07 stycznia br., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia kursu oraz nadania stopni podoficerskich armii amerykańskiej wszystkim kadetom, którzy pozytywnie zakończyli szkolenie. Wśród nielicznej grupy kadetów, którzy ukończyli szkolenie, znalazło się dwóch naszych podchorążych. Swym profesjonalizmem zaimponowali organizatorom kursu i również otrzymali stopnie podoficerskie armii amerykańskiej, tym samym rozpoczynając naukę jako pełnoprawni członkowie Corps of Cadets.

Przed podchorążymi jeszcze 4 miesiące ciężkiego szkolenia i nieustannego doskonalenia się. Życzymy powodzenia i sukcesów w szkoleniu!

***

Trzymiesięczny staż naukowy w UNG rozpoczął również Dziekan Wydziału Zarządzania AWL, płk dr hab. inż. Tomasz Smal, który w pierwszych dniach pobytu spotkał się z władzami Uczelni, w tym z Panią Prezydent University of North Georgia, dr Bonitą Jacobs, Komendantem Korpusu Kadetów płk. Jamesem Palmerem oraz kierowniczą kadrą dydaktyczną uniwersytetu. Podczas spotkań płk. Smal podziękował za współpracę i wybór naszej Akademii jako kluczowego partnera UNG w Europie.

Płk Smal będzie reprezentował AWL podczas licznych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Pierwsza okazja do bliższej współpracy nadarzyła się już 24 stycznia br., podczas sympozjum naukowego organizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UNG oraz Gwardię Narodową Stanu Georgia, w trakcie którego płk Smal wystąpił z referatem nt. „Wyzwania logistyczne w czasie współczesnych operacji wojskowych”.

***

Podchorążowie AWL biorą udział w wymianie studenckiej realizowanej wraz z najstarszą i najsłynniejszą amerykańską Akademią Wojskową w West Point (USMA). Już wkrótce na naszej stronie relacja z pobytu podchorążych w USMA.

Wizyta Rektora-Komendanta w University of North Georgia


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski
Zdjęcia: AWL

 

Back to top