AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych przebywał z wizytą Pan Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w MON, któremu towarzyszył wojewoda dolnośląski, Pan Paweł Hreniak.

Gości powitał Rektor – Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, a następnie zaprosił na spotkanie z kadrą kierowniczą Akademii. Podczas spotkania rozmawiano o strategii rozwoju AWL i ambitnych planach stworzenia najlepszej uczelni dowódców w Europie. Dyskutowano również o niezbędnych inwestycjach infrastrukturalnych dla zabezpieczenia właściwych warunków socjalnych oraz szkoleniowych podchorążych z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na kadrę oficerską w Siłach Zbrojnych RP. W dyskusji poruszono temat zapisów projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i przełożenia ich na funkcjonowanie uczelni wojskowych.

W trakcie wizyty Sekretarz Stanu zapoznał się z bazą dydaktyczno-szkoleniową oraz specyfiką kształcenia i doskonalenia kadr w AWL.

Sekretarz Stanu obserwował m.in. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnego systemu symulacji taktycznej PACAST, VBS3 (VirtualBattleSpace3), systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”, symulatora szkolenia kierowców KTO Rosomak „Jaskier” oraz symulatora taktycznego plutonu zmechanizowanego „Aster”. Podchorążowie zrzeszeni w Sekcji Walki w Bliskim Kontakcie wykonali pokaz umiejętności walki wręcz. Sekretarz Stanu miał również okazję przyjrzeć się szkoleniu na basenie pływackim, podczas którego podchorążowie w umundurowaniu polowym pokonywali wodny tor przeszkód.

Ostatnim elementem wizyty w AWL był uroczysty obiad z kadrą kierowniczą AWL, podczas którego dyskutowano o kierunkach rozwoju systemów uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top