AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 17 maja br., w Akademii Wojsk Lądowych przebywała z wizytą delegacja Koreańskiej Akademii Wojskowej (KMA) pod przewodnictwem Superintendenta (Komendanta), gen. broni Wantae Kim. Delegacji towarzyszył również attaché obrony Republiki Korei w Polsce, ppłk Hong Soon Shin.

Gości powitał Rektor – Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Podczas wspólnego spotkania rozmawiano na temat dwustronnej współpracy oraz możliwej wymianie słuchaczy w ramach semestru międzynarodowego. Dyskutowano również o różnicach w kształceniu i szkoleniu realizowanym w obu akademiach. Ponadto poruszono problematykę kursów doskonalących i specjalistycznych realizowanych w AWL i możliwym udziale w nich kadetów koreańskich.

W trakcie wizyty zaprezentowano bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz specyfiką kształcenia i doskonalenia kadr w AWL. Delegacja koreańska miała również okazję obserwowania zajęć z wykorzystaniem innowacyjnego systemu symulacji taktycznej PACAST, VBS3 (VirtualBattleSpace3), systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik” oraz symulatora taktycznego plutonu zmechanizowanego „Aster”.

Wizytę w Akademii Wojsk Lądowych zakończył uroczysty obiad, podczas którego dyskutowano o przyszłej współpracy pomiędzy Akademiami.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top