AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Okolicznościowa iluminacja w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W trakcie uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu Belwederu, Prezydent wręczył nominację generalską i admiralską, a także wyróżnił podchorążych z uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz delegacja podchorążych i kadry Uczelni, uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach, na dziedzińcu Belwederu, z okazji Dnia Podchorążego. Wizyta w Pałacu Prezydenckim była okazją do bezpośredniego spotkania ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP Andrzejem Dudą, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, do którego doszło po zakończeniu oficjalnych uroczystości.

– Panowie Generałowie, jesteście nauczycielami, opiekunami. Jesteście tymi, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie, uczą ich wartości, uczą ich tego, jak być dobrymi żołnierzami Rzeczypospolitej. Cieszę się więc ogromnie, że właśnie dzisiaj mogliśmy Panom Generałom, w obliczu młodych podchorążych, te nominacje generalskie wręczyć – mówił Prezydent. Andrzej Duda przywołał także historię Święta Podchorążego, która sięga wydarzeń sprzed stu lat. 29 listopada 1918 roku komendant Szkoły Podchorążych, generał Kukiel, przyprowadził tutaj swoich podopiecznych, podchorążych, po to, żeby wprowadzili do Belwederu Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego i objęli wartę przy Belwederze.

Prezydent przypomniał, że tamto wydarzenie miało być uczczeniem pamiętnego wieczora z 1830 roku, „kiedy podchorążowie na czele z porucznikiem Piotrem Wysockim i grupą cywilów (…) wypędzili z Belwederu carskiego namiestnika, księcia Konstantego, rozpoczynając tym samym bój w powstaniu listopadowym”.

Choć – jak mówił Prezydent – powstanie nie zakończyło się sukcesem, to „nie można go nazwać porażką”. – To na nim wzorowały się później kolejne pokolenia, to ono obrosło legendą zrywu niepodległościowego, zrywu wolnościowego, niezłomnego dążenia Polaków do odzyskania wolnej, suwerennej i niepodległej ojczyzny – mówił Andrzej Duda.

Podczas uroczystości, oprócz nominacji generalskich, Prezydent wręczył także upominki pięciu podchorążym. Wyróżnieni zostali: bosman podchorąży Kinga Tomaszewska (Akademia Marynarki Wojennej), sierżant podchorąży Michał Uliczka (Lotnicza Akademia Wojskowa), sierżant podchorąży Łukasz Domoradzki (Akademia Wojsk Lądowych), sierżant podchorąży Wojciech Dawid (Wojskowa Akademia Techniczna), st. ogn. pchor. inż. Michał Zugaj (Szkoła Główna Służby Pożarniczej).


Tekst: KPRP

Zdjęcia: Jakub Szymczuk/AWL

 

Back to top