AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 23 stycznia br., Akademia Wojsk Lądowych miała zaszczyt gościć po raz pierwszy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Rajmunda Andrzejczaka.

Wizytę rozpoczęło złożenie meldunku przez Rektora-Komendanta, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę. Po oficjalnym powitaniu, gen. broni Rajmund Andrzejczak spotkał się z kadrą zawodową i podchorążymi AWL w sali audytoryjnej. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia sylwetki oraz przebiegu dotychczasowej służby Szefa Sztabu Generalnego. Po tej części, pierwszy żołnierz Wojska Polskiego podkreślił, że bycie oficerem to bardzo trudna, a często wręcz ofiarna służba –Bycie oficerem to żaden zawód, to służba. Trzeba wiele rzeczy poświęcić, w różnych obszarach życia. Należy być zatem świadomym ogromnego poświęcenia, jakiego wymaga służba wojskowa. Swoje dalsze rozważania skupił na tematyce współczesnego przywódcy –Przywództwo to nie tylko nauka teorii, ale przede wszystkim sumienny trening. Każdego dnia powinniście pracować nad samorozwojem. Przyjdzie taki moment, że Siły Zbrojne zrobią z Was bohaterów. Musicie mieć tego świadomość. Podczas spotkania Szef Sztabu Generalnego rozmawiał z podchorążymi nt. przywództwa, stylu dowodzenia oraz motywacji do służby. Pod koniec rozważań przedstawił wykres, na którym szczegółowo omówił poszczególne etapy przywództwa. Po zakończonym wystąpieniu, Rektor-Komendant serdecznie podziękował Szefowi Sztabu Generalnego za przekazanie słuchaczom bardzo interesujących treści, a przede wszystkim za wskazanie kierunków rozwoju w zakresie osiągnięcia kompetencji przywódczych.

W dalszej części wizyty Szef Sztabu Generalnego został zapoznany z wybranymi elementami bazy dydaktyczno-szkoleniowej Akademii. W ramach tej części podchorążowie zaprezentowali niektóre sekcje i koła zainteresowań,  m. in. Sekcję Działań Bojowych, Sekcję Działań Nieregularnych, Sekcję Leadership, Sekcję Gier Strategicznych oraz urządzenia służące do badania wybranych elementów kompetencji przywódczych. Podchorążowie przedstawili specyfikę i obszar zainteresowań poszczególnych sekcji oraz dotychczasowe osiągnięcia, które okazały się być w ocenie Generała znaczącymi.

Na koniec wizyty gen. broni Rajmund Andrzejczak udzielił wywiadu, przeprowadzonego w ramach projektu Partnerstwa Strategicznego „International Military Leadership Academy”.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top