AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Podchorążowie III i V roku studiów Akademii Wojsk Lądowych, uczestniczyli w zgrupowaniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn. W trakcie dwóch tygodni szkolenia weryfikowali pod okiem kadry dydaktycznej AWL nabytą w uczelni wiedzę teoretyczną.

Szkolenie poligonowe, które rozpoczęło się 10 marca przemieszczeniem w rejon działania, miało za zadanie sprawdzić wszechstronnie wyszkolenie naszych żołnierzy. W trakcie realizacji zajęć praktycznych celem nadrzędnym było osiągnięcie zamierzonych celów dydaktycznych, do których należały między innymi umiejętności dowodzenia pododdziałami w różnych sytuacjach taktycznych, a także doskonalenia umiejętności prowadzenia ognia do celów ukazujących się i ruchomych. Podchorążowie, w oparciu o Centralny Ośrodek Zurbanizowany (COZ) uczyli się, a następnie doskonalili, umiejętności poruszania się i działania w terenie zurbanizowanym. Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem podchorążych i zaangażowaniem. Jednak przed samym szkoleniem praktycznym na terenie COZ najpierw musieli zapoznać się z samym ośrodkiem i warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi w nim, a także pokonać tor szkolenia wstępnego i tor psychologiczny.

Warto podkreślić, że przez cały pobyt na poligonie, podchorążowie wykazywali ogromne zaangażowanie i często poświęcali swój czas wolny, aby właściwie przygotować się do kolejnych zajęć w terenie. Podczas zapoznawania się z terenem zurbanizowanym, w którym w późniejszym czasie działali, dokładnie

Podczas szkolenia poligonowego wykorzystywano Laserowy System Strzelań (LSS), który dodawał większego realizmu w działaniu.

Podczas bardzo intensywnego szkolenia, podchorążowie każdej specjalności wojskowej wykonywali szereg zadań specjalistycznych, ściśle związanych ze specyfiką swojej specjalności. Grupy pancerne m.in. doskonaliły na pasie taktycznym umiejętności dowodzenia plutonem czołgów w obronie, natarciu oraz działaniach opóźniających w dzień i w nocy, wykorzystując do tego czołgi PT-91. Na strzelnicy poligonowej wszystkie specjalności doskonaliły umiejętności strzeleckie w warunkach dziennych i nocnych.

Na zakończenie szkolenia poligonowego odbyły się zajęcia zintegrowane, podczas których przez ponad 24 godziny wszystkie pododdziały współdziałały ze sobą wykonując zadania wyższych przełożonych. Ostateczne rozstrzygnięcie odbyło się w czwartek rano, gdzie pododdziały III roku prowadziły natarcie na pododdziały V roku broniące się w budynkach COZ.

Szkolenie pomimo wysokiej intensywności oraz niesprzyjających warunków pogodowych pozwoliło podchorążym zmierzyć się z własnymi słabościami, oraz poszerzyć umiejętności dowodzenia. Była to dla nich namiastka prawdziwego żołnierskiego życia, które czeka każdego podchorążego po zakończeniu nauki w Akademii Wojsk Lądowych.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top