AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Podrzucenie rogatywek i beretów przez absolwentów AWL

– W tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Jednocześnie proszę, żebyście zapamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”. Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo Państwa. Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem , czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 323 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Absolwenci AWL

W dniu poprzedzającym promocję na pierwszy stopień oficerski w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów, świadectw oraz wyróżnień absolwentom AWL.

Kandydaci na studia wojskowe w AWL podczas egzaminów wstępnych

Za nami egzaminy wstępne na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski, a już rozpoczęliśmy kolejne, tym razem na stacjonarne studia wojskowe w AWL, realizowane w ramach limitu miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Zdjęcie grupowe delegacji austriackiej z przedstawicielami AWL

W dniu 5 lipca br., w Akademii Wojsk Lądowych gościliśmy delegację Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt pod przewodnictwem Komendanta, gen. dyw. Karla Pronhagl. Delegacji towarzyszył attaché obrony Austrii, płk Friedrich Ölböck.

Przedstawiciele AWL z certyfikatami

W dniu 28 czerwca br., w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczelni wyższych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Konwenty Dziekanów z ryngrafem pamiątkowym AWL

W dniu 04 lipca br., na zaproszenie Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, Przewodniczący Konwentu Dziekanów – kmdr Wiesław Banaszewski spotkał się z kadrą i słuchaczami Akademii Wojsk Lądowych.

Zawodnicy na podium

Zgodnie z „Planem – kalendarzem przedsięwzięć sportu powszechnego w resorcie Obrony Narodowej oraz regulaminami zawodów na 2018 rok”, w dniach 24-29 czerwca br., w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w biegu patrolowym, strzelaniu oraz pokonywaniu toru przeszkód w OSF.

Uczestnicy podczas szkolenia górskiego

W dniach 24-29 czerwca br., w Górskim Ośrodku Szkoleniowym "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie, Sekcja Szkoleń Wysokogórskich, działająca przy Zakładzie Szkoleń Specjalistycznych Instytutu Dowodzenia zorganizowała kolejną edycję szkolenia górskiego, w którym uczestniczyli podchorążowie AWL oraz kadeci z Łotwy i Czech.

Uczestnicy kursu podczas zajęćz SERE

Międzynarodowy Wojskowy Kurs Przywództwa (IMLC), organizowany w AWL przez Wydział Zarządzania we współpracy z Instytutem Dowodzenia, wszedł w fazę praktycznej realizacji. Przez tydzień podchorążowie i kadeci zagraniczni praktycznie szkolą się w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Pomoc dla Oliwki

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie Oliwki – ukochanej wnuczki naszego kolegi z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Wspólne zdjęcie bohaterów uroczystości na tle sztandaru AWL

2 lipca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania nowo przybyłego żołnierza zawodowego.

Zdjęcie grupowe członków posiedzenia IPB KILiW PAN

Z inicjatywy Rektora - Komendanta AWL, gen bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki w dniach 27 – 28 maja br., w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyły się obrady Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (IPB KILiW PAN).

Uczestnicy kursu podczas zajęć

W poniedziałek, 25 czerwca, br., ruszyła kolejna edycja międzynarodowego kursu przywództwa - International Military Leadership Course (IMLC 2018), zorganizowanego przez Wydział Zarządzania przy współpracy Instytutu Dowodzenia.

Zdjęcie grupowe uczestników iMAF

Delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w kolejnej edycji Międzynarodowego Wojskowego Forum Akademickiego (international Military Academic Forum – iMAF), którego organizatorem był Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych (NUSP) w Budapeszcie.

Zdjęcie Rektora-Komendanta AWL z żołnierzami amerykańskimi

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w dniu 22 czerwca br., odwiedził 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz spotkał się z amerykańskimi żołnierzami z 1. batalionu 82 Grupy Artyleryjskiej 1. Brygady Pancernej z Fort Hood w Teksasie.

Zdjęcie podchorążych z Rektorem-Komendantem

Dwóch podchorążych Akademii Wojsk Lądowych otrzymało wyróżnienia, które osobiście wręczył w swoim gabinecie Rektor-Komendant AWL.

Podchorąży jedzie na koniu

Sekcja Jeździecka Akademii Wojsk Lądowych po raz pierwszy w historii zorganizowała zgrupowanie jeździeckie, w którym uczestniczyli podchorążowie oraz studenci naszej Akademii.

Instruktaż do przegrupowania na Poligon

Zgodnie z Planem działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na 2018 rok oraz programem nauczania słuchaczy 12-miesięcznego Studium Oficerskiego WOT, w dniu 17 czerwca br., podchorążowie 31 kompanii szkolnej rozpoczęli realizację szkolenia poligonowego w OSPWL Wędrzyn.

Wizyta delegacji zagranicznych w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym

W dniach 14-15 czerwca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła przedstawicieli zagranicznych uczelni z Uniwersytetu w Stellenbosch (RPA) pod przewodnictwem dziekana Wydziału Nauk Wojskowych prof. Sama Tshehla oraz Królewskiego College-u Wojskowego z Saint Jean (Kanada) reprezentowanego przez dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań Wojskowych prof. Iana Parenteau’a.

Zdjęcie grupowe uczestnikó seminarium naukowego

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się seminarium naukowe poświęcone opracowaniu raportu o stanie logistyki Sił Zbrojnych RP pt. ,,System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019’’. Organizatorem i gospodarzem trzeciej edycji Seminarium była Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Prowadzący Galę Talentów AWL

Tegoroczna Gala Talentów AWL organizowana w Akademickim Centrum Kultury obfitowała w liczne niespodzianki. Cywilnym wykładowcą roku została mgr Magdalena Mituła, a tytuł wojskowego wykładowcy roku powędrował do mjr. Artura Gołębiowskiego.

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

5 czerwca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła w ramach konferencji „International Logistics” kadrę profesorską uczelni krajowych oraz przedstawicieli wojska zajmujących się problematyką logistyki międzynarodowej.

Wręczenie nagród podczas gali finałowej

Początek tygodnia w AWL rozpoczęliśmy mocnym akcentem. W poniedziałek, 11 czerwca br., w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury AWL odbył się Przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej „Nie tylko od święta”.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AWL i IPN we Wrocławiu

Zaangażowanie Akademii Wojsk Lądowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w działania na rzecz rozwoju nauki i kształtowania zaangażowanych postaw patriotyczno-obywatelskich przyszłej młodej polskiej inteligencji to główny cel przyświecający umowie, którą obie instytucje zawarły w dniu 12 czerwca br., w Akademii Wojsk Lądowych.

Dwoje studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister uhonorował nimi Patrycję Głogowską i Huberta Wagnera.

Pokaz broni przez podchorążych

W poniedziałek, 11 czerwca, kilkaset osób odwiedziło Akademię Wojsk Lądowych w ramach zorganizowanego Dnia Otwartego Uczelni. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie szkół średnich ale nie tylko. Dużym zainteresowaniem cieszyliśmy się również wśród najmłodszych.

Wyróżnienia najlepszych uczniów

Na terenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, przedstawiciele Wydziału Wychowawczego AWL przeprowadzili zgrupowanie przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych.

Start rajdu

14 żołnierzy i pracowników wojska Akademii Wojsk Lądowych, 12 motocykli, a do tego za nimi prawie 4 tysiące kilometrów po europejskich drogach. 15 czerwca br. zakończył się II Rajd Motocyklowy Pamięci Generała Stanisława Maczka organizowany przez Akademię Wojsk Lądowych. Patronat honorowy nad rajdem objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

Drugie miejsce wśród chórów akademickich w debiutanckim występie, podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster”, dla Chóru Akademii Wojsk Lądowych.

Rektor-Komendant AWL wpisuje się do księgi pamiątkowej KMA

W dniach 29 maja – 02 czerwca z wizytą w Korei Południowej przebywała 2-osobowa delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki.

Żołnierze z Akademii Wojsk Lądowych zwyciężyli w klasyfikacji uczelni wojskowych w zawodach  Italian Raid Commando.  Polacy rywalizowali z 44 drużynami wojskowych z całego świata. Zawodnicy zmagali się w kilkunastu konkurencjach, m.in. strzelaniu, organizacji posterunku kontrolnego, wykonaniu zasadzki oraz udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki.

4 czerwca br., w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania żołnierzy zawodowych nowo przybyłych do Uczelni.

Back to top