AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 11-12 grudnia br. ponownie Akademia Wojsk Lądowych gościła prelegentów w ramach cyklu spotkań z weteranami, których celem jest upowszechnianie doświadczeń wynikających ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w obchodach 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyły się pod pomnikiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności” na skwerze Obrońców Solidarności przy ul. Norwida we Wrocławiu.

W dniach 20-30 listopada br., na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, odbył się pilotażowy kurs doskonalenia umiejętności przywódczych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którego współorganizatorem była Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Fantastyczny wieczór za nami. Zapewnił go Marek Piekarczyk, genialny wokalista rockowego zespołu TSA i jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim rocku, legenda gatunku. Na scenie towarzyszyli mu Jacek Borowiecki i Tadeusz Apryjas.

Miniony weekend to dla Podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu czas wytężonej pracy i wielkiej radości. Wszystko za sprawą Finału Szlachetnej Paczki, w którym podchorążowie wzięli aktywny udział, włączając się w coroczną akcję rozwożenia prezentów i odwiedzania potrzebujących wsparcia rodzin.

5 grudnia br., cała Polska świętowała 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W piątek, 08 grudnia br., w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

W dniu 07 grudnia br., w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych I rocznika podchorążych z 11 i 21 kompanii szkolnej.

Dzięki dużemu zaangażowaniu sekcji studenckiej „Leadership Section”, działającej przy Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w dniu 5 grudnia br., gościliśmy w naszej Uczelni eksperta Potomac Foundation i Fundacji Pułaskiego - dr. Jacka Bartosiaka.

W dniach 1-3 grudnia br. podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych pod opieką Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Zarządzania ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego oraz dr. Arkadiusza Babczuka odbyli podróż wojskowo-historyczną w ramach ,,Projektu Wytyczno”.

Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, w drugiej połowie listopada organizowało kurs Walki w Bliskim Kontakcie w zakresie dotyczącym bezpiecznego posługiwania się bronią.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

W dniu 04 grudnia br. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Służba Kontrwywiadu Wojskowego podpisały umowę o wzajemnej współpracy.

Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, po raz kolejny, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim, dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie, organizowanym cyklicznie przez Terezjańską Akademie Wojskową w Wiener Neustadt w Austrii.

Back to top