AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Pomóc potrzebującym

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych pomagają weteranom i kombatantom, zwiększając ich bezpieczeństwo, poprzez dostarczanie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i lekarstw z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zasad higieny. Jest to również sposób na wyrażenie szacunku i wdzięczności wobec nich.

W AWL powołana została Grupa Monitorowania i Dowodzenia (GMiD)

W obliczu wyzwania, jakim jest pandemia wirusa COVID-19, w Akademii Wojsk Lądowych rozkazem Rektora-Komendanta powołana została Grupa Monitorowania i Dowodzenia (GMiD).

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II, od 2014 roku święty Kościoła katolickiego. Zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się prelekcja mjr. Damiana Matkowskiego – byłego oficera Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Wystąpienie dotyczyło organizowania, planowania oraz dowodzenia pododdziałami w sytuacjach zagrożenia niemilitarnego według sposobu działania Wojsk Specjalnych.

Tactical Combat Casualty Care

Jedyni polscy absolwenci kursu dla medyków sił specjalnych Stanów Zjednoczonych,  mł. chor. Łukasz Sikora i st. sierż. Krzysztof  Pluta z Wojsk Obrony Terytorialnej, przeprowadzili w Akademii Wojsk Lądowych kurs medycyny pola walki (TC3 - Tactical Combat Casualty Care).

Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa SaRS-CoV-2 spowodowała, że żołnierze zawodowi, pracownicy oraz podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w szeregu przedsięwzięć mających na celu wsparcie potrzebujących.

Zgłębiają tajniki ratownictwa taktycznego

25 marca br. rozpoczęło się trzydniowe szkolenie TCCC prowadzone przez żołnierzy DWOT: „Wira” i „Sikora” – instruktorów po elitarnym kursie medyków sił specjalnych SOCM - 18D.

W Akademii Wojsk Lądowych trwa akcja krwiodawstwa. Przez trzy dni, w ramach operacji „Odporna Wiosna”, kadra i podchorążowie oddali ponad 50 litrów krwi. Szybka reakcja społeczności AWL jest odpowiedzią na apel Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz drastycznego spadku zapasów w bankach krwi.

226 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

24 marca 1794 roku na krakowskim rynku ogłoszony został akt powstania zbrojnego, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko jego naczelnika. Symboliczny akt ukoronował dwuletnie przygotowania, które były dziełem sprzysiężenia zawiązanego na emigracji przez Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Tadeusza Kościuszkę. 

 

Back to top