AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Wizyta Szefa Sztabu Generalnego w AWL

W dniu 23 stycznia br., Akademia Wojsk Lądowych miała zaszczyt gościć po raz pierwszy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Rajmunda Andrzejczaka.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Powitania i awanse

22 stycznia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania żołnierzy zawodowych nowo przybyłych do Uczelni.

Kongres Uczelni Mundurowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gościła delegatów XXXIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Komisji Uczelni Mundurowych. W czterodniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich uczelni mundurowych w Polsce.

Porozumienie o współpracy

Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz profesjonalna edukacja jako najlepsza droga do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i rozwoju Sił Zbrojnych RP, to główne założenie podpisanego porozumienia pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Biwak Zimowy Pamięci Powstańców Styczniowych

W weekend 12-13 stycznia br. podchorążowie z 12, 13, 15 i 21 kompanii szkolnej wzięli udział w organizowanym przez Klub AWL Biwaku Zimowym Pamięci Powstańców Styczniowych.

Wizyta oficerów francuskich w Sali Tradycji AWL

Do Akademii Wojsk Lądowych przybyli żołnierze francuscy. Młodzi oficerowie ze Szkoły Ogólnowojskowej Saint-Cyr Coetquidan przebywać będą na stażu w ramach porozumienia pomiędzy uczelniami.

Pożegnanie z Uczelnią

11 stycznia br., w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Norberta Tkaczyka, który zakończył służbę w Akademii.

Pożegnanie ostatniego "Maczkowca" we Francji

We francuskim Falaise pożegnano ostatniego żyjącego we Francji weterana 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Miał 96 lat.

Przemównienie Prezydenta RP

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w wigilijnym spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z żołnierzami.

Pożegnanie pracownika AWL

W dniu 21 grudnia br., w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie Remigiusza Kotlarskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Infrastruktury AWL.

W piątek, 21 grudnia br. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa.

Back to top