AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Żołnierze podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego

Akademia Wojsk Lądowych gości w ramach ćwiczenia pk.: PUMA-19 żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Przez tydzień, żołnierze, przy wykorzystaniu systemu symulacji taktycznej PACAST, doskonalą procedury taktyczne.

Polscy lotnicy w służbie RP

W ramach cyklu „Ocalamy” dokonano uroczystego oznakowania grobu oficera – pilota na wrocławskim cmentarzu. Dyskutowano również w AWL podczas popularnonaukowej sesji plenarnej o lotnikach w służbie Rzeczypospolitej.

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki Akademia Wojsk Lądowych przystąpi w tym roku do realizacji nowych projektów dydaktyczno-naukowych. Przedsięwzięcie będzie oparte na wzorze projektów realizowanych w USMA West Point i MIT – Massachusetts Institute of Technology.

W dziewięć dni pokonają na motocyklach 4200 kilometrów. Wykładowcy, żołnierze i pracownicy wojska Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej ruszyli 14 maja na Monte Cassino. Po drodze złożą kwiaty na polskich mogiłach w Bolonii, Loreto i Casamassima.Patronat honorowy nad rajdem objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Podchorąży podczas uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej

W całej Polsce, 8 maja jest Narodowym Dniem Zwycięstwa. To święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej. We Wrocławiu uroczystości z tej okazji odbyły się na wrocławskim Oporowie.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego 7 maja br., w gmachu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Duszpasterstwo wojskowe wczoraj i dziś. Inspiracje i perspektywy”.

Obchody z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

W dniu 03 maja br., w całym kraju odbyły się uroczystości związane z Świętem Konstytucji 3-go Maja. Akademię Wojsk Lądowych podczas tego podniosłego święta we Wrocławiu reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka PYTLA.

W dniu 02 maja br., we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyste obchody rozpoczął występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Następnie na wrocławskim rynku o godz. 11.00 została podniesiona flaga Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Po przemówieniach okolicznościowych, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych zagrała koncert, który wzbudził ogromne zainteresowanie ze strony zebranych mieszkańców.

W przeddzień 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w sprzątaniu Cmentarza Żołnierzy Polskich na wrocławskim Oporowie, na którym znajduje się ponad 600 grobów.

Awanse na wyższy stopień wojskowy

30 kwietnia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla 2 oficerów z Instytutu Dowodzenia.

Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe
Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

Akademicki Dzień Kariery

W dniu 24.04.2019r. o godzinie 9.00-14.30 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbył się Akademicki Dzień Kariery. Uroczyste otwarcie ADK  nastąpiło o godzinie 9:30, którego dokonali pani Magdalena Łukaszewska, spec. ds. doradztwa zawodowego z Biura Karier i Programu Erasmus oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich – mgr Aleksandra Mackiewicz wraz z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. praktyk studenckich – mgr Anatolem Tichoniukiem.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przebywa na stażu naukowym w USMA West Point. Pełni tam funkcję profesora wizytującego. Głównym celem pobytu jest identyfikacja procesu edukacji kandydatów na oficerów w West Point, a następnie implementacja najlepszych rozwiązań w Akademii Wojsk Lądowych.

Minister Mariusz Błaszczak wita się z podchorążymi AWL

– Chcę dziś podziękować za profesjonalizm jakim wykazujecie się podczas służby i za zaangażowanie w codzienną pracę – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas świątecznego spotkania z żołnierzami i pracownikami wojska.

Spotkanie z weteranami

Służba w ramach VIII zmiany PKW RSM Afganistan była tematem wykładu zaprezentowanego przez dowódcę kontyngentu płk. Piotra Kaczmarka. Andrzej Pągowski (mjr rez.) omówił rolę organizacji pozarządowych (ang. Non-Governmental Organizations – NGOs) oraz organizacji humanitarnych w strefie działań PKW. Wśród słuchaczy podchorążowie i słuchacze Akademii Wojsk Lądowych.

 

Back to top