AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Nowy wymiar współpracy AWL i NDA

Stan relacji dwustronnych pomiędzy Polską, a Japonią oraz perspektywa ich rozwoju były głównym tematem spotkania ambasadora RP w Japonii Pawła Milewskiego z Ministrem Obrony Japonii Taro Kono, do którego doszło 9 stycznia br.

Podchorążowie AWL kształcą się w USA

To już kolejna edycja programu wymiany studenckiej z amerykańskim University of North Georgia w Dahlonega (UNG).

Elementy medycyny taktycznej w pierwszej pomocy

22 stycznia br. członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła Naukowego AWL przeprowadzili cyklicznie odbywające się przedsięwzięcie jakim są wykłady i warsztaty otwarte. 

Pierwsze obrady Rady Programowej AWL

21 stycznia br. obradowała Rada Programowa Akademii Wojsk Lądowych.

Lider, przywódca, manager

„Wieloaspektowość istoty dowodzenia w nowoczesnych siłach zbrojnych” była tematem wykładu gościnnego wygłoszonego przez gen. dyw. dr. Jarosława Gromadzińskiego. Spotkanie Dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej  z podchorążymi IV i V roku studiów było kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach III edycji spotkań weteranów w Akademii Wojsk Lądowych.

XXXVI Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

W dniach 16-19.01.2020 r. przedstawiciele Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych: kpr. pchor. Patrycja Borucka, kpr. pchor. Aleksandra Dwojak oraz szer. pchor. Jakub Woźny wzięli udział w XXXVI Zjeździe Komisji Uczelni Mundurowych. Gospodarzem był Samorząd Studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Rodzinne mikołajki w ACK

18 stycznia br. w sali kina Akademickiego Centrum Kultury odbyła się zabawa karnawałowo - mikołajkowa dla dzieci pracowników i kadry AWL. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali również podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Impreza zorganizowana została przez Sekcję Socjalną AWL i Klub ACK.

Sekcja judo Akademii Wojsk Lądowych zdobyła I miejsce w drużynowym turnieju Judo o Puchar Rektora Komendanta WAT, który odbył się 18 stycznia br.

Przedstawiciele AWL z wykładami gościnnymi w Olsztynie

Żołnierze Zakładu Obrony Terytorialnej Instytutu Dowodzenia przeprowadzili wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt.:  „Dywersja we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Taktyka Wojsk Obrony Terytorialnej w przyszłym konflikcie zbrojnym”. Przedsięwzięcie było wynikiem  nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Uniwersytetem z Olsztyna.

AWL gościło KRUWiO

Akademia Wojsk Lądowych była organizatorem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO), którego aktualnym przewodniczącym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozstrzygnięty

14 stycznia br. zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepsza pracę magisterską dla studentów Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019.

Seminarium walki nożem

W dniach 11-12.01.2020 r. w oparciu o obiekty sportowe AWL zostało przeprowadzone pierwsze seminarium dotyczące walki nożem. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Sekcję Działań Nieregularnych, Zakład Obrony Terytorialnej AWL oraz Sekcję Walki w Bliskim Kontakcie.

Msza św. w intencji społeczności AWL

W niedzielę 12 stycznia br. w Kaplicy Klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach miała miejsce Msza św. w intencji całej społeczności Akademii transmitowana przez TVP1. W Eucharystii, której przewodniczył kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski, uczestniczyli licznie przybyli podchorążowie oraz kadra na czele z Rektorem – Komendantem gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką.

Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk Konrad Korpowski

W dniu 08.01.2020 r. Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie płk Konrad Korpowski przeprowadził wykład gościnny dla dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Sekcji Działań Nieregularnych na temat: „Przywództwo w potyczce”.

Akcja krwiodawstwa w AWL

98 osób oddało krew w trakcie pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w AWL.

Certyfikat IFACC

Emergency Pre-Medical Services, CLS

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych uzyskał od IFCC Akredytację do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień EPS FIRST AIDER (ratownik pierwszej pomocy). Od stycznia 2020 roku studenci i podchorążowie będą zdobywali międzynarodowe certyfikaty. Odpowiedzialną za szkolenie, będzie dr Beata ZYSIAK - CHRIST, która wystąpiła o ww. akredytację jako Trener IFACC.

Świąteczne odwiedziny w Hospicjum Bonifratów

Wolontariusze z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” Akademii Wojsk Lądowych  odwiedzili podopiecznych Hospicjum Bonifratrów.

 

Back to top