AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Coroczne święto związane z inauguracją roku akademickiego, to już tradycja każdej uczelni. Kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Pracy nie tylko samych studentów, ale całej społeczności akademickiej. Inauguracja to przede wszystkim szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. W tym roku to również szczególny dzień dla naszej Uczelni. Dotychczasowe osiągnięcia, w tym również uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, pozwalają wejść w nowy rok akademicki już jako Akademia Wojsk Lądowych.

„Spełnia się nasze marzenie. Marzenie budowy nowoczesnej, elitarnej Uczelni, która będzie służyła Siłom Zbrojnym, Polsce i naszym sojusznikom w NATO. Na realizację tego przedsięwzięcia złożyły się: dobry plan, ciężka praca, wiara w to, że się uda” – powiedział Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Narodowym Forum Muzyki, dodając jednocześnie – „Powołanie AWL, to początek budowy nowoczesnej uczelni na miarę naszych potrzeb i ambicji. A ambicją naszą jest zbudowanie najlepszej uczelni dowódców w Europie”.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski oraz członek Rady Ministrów i Szef Gabinetu Politycznego Premier Beaty Szydło, Pani Minister Elżbieta Witek, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Ochrony Rządu, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa na czele z arcybiskupem, metropolitą wrocławskim Józefem Kupnym, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W uroczystości wzięli również udział ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Jego Ekscelencja Xu Jian wraz z małżonką, a także przedstawiciele zagranicznego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.
Wstępem do inauguracji był występ Chóru AWL oraz dynamiczny pokaz wyszkolenia wojskowego.
Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur” oraz „Pieśń rycerską”.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Rektora-Komendanta przyznawane za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego w roku akademickim 2016/2017. Nagrody Rektora-Komendanta otrzymali: prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, dr Marta Kupryjańczyk, płk dr hab. inż. Tomasz Smal, ppłk dr Marcin Bielewicz, mjr dr Piotr Pietrakowski , mgr Anna Zamiar-Ziółkowska, płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek, mjr dr inż. Robert Pich.
Za złożenie najlepszych prac magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich Uczelni nagrodzeni zostali: Maja Kwiędacz, Piotr Szczepański, sierż. pchor. Andrzej Wysoczański, sierż. pchor. Jakub Krawczyk, sierż. pchor. Jagoda Szuba oraz Kalina Gębala.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ufundował nagrodę za „Najlepszy Dyplom Roku”, którą otrzymał Maciej Ślęzak.
Szczególnym momentem było ślubowanie odczytane przez Prorektora ds. dydaktycznych, a złożone przez studentów pierwszego roku.
Zamykamy pierwszy rozdział historii, a otwieramy drugi. Jest to moment dla nas ważny, gdyż to my będziemy zapisywać na nowo karty historii naszej Uczelni. Jest to moment dla nas doniosły, gdyż w młodym wieku już określamy swoją ścieżkę kariery, która ściśle związana będzie z naszą Ojczyzną - zwrócił się do nowoprzyjętych studentów Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego plut. pchor. Adam Kołcz.
Wykład inauguracyjny na temat „Scena i scenariusze współczesnego NIE/bezpieczeństwa” wygłosił społeczny doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan dr hab. Andrzej Zybertowicz.
Rok akademicki 2017/2018 w AWL rozpoczyna 2100 studentów. Pod nadzorem AWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 370 kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizując również szkolenie wojskowe.
Planuje się realizację 18 kursów kwalifikacyjnych i 43 kursów doskonalących (w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych) dla około 1350 żołnierzy zawodowych oraz 17 kursów na potrzeby przeszkolenia kadr rezerwy. Na 4 kursach językowych kształcić się będzie około 50 słuchaczy. W Studium Oficerskim przeszkolonych zostanie 328 kandydatów na oficerów, a służbę przygotowawczą na potrzeby korpusu oficerów odbędzie 52 kandydatów.
Łącznie różnymi formami studiów i kursów w Uczelni objętych będzie około 4700 studentów i słuchaczy.

Rektor - Komendant dokonał również wpisu inauguracyjnego w nowej Księdze Pamiątkowej Akademii Wojsk Lądowych, która złożona będzie w Sali Tradycji naszej Uczelni.

To już tradycja, gdy nasza Uczelnia uczestniczy wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami, w środowiskowej inauguracji roku akademickiego. Uroczystość w Oratorium Marianum rozpoczęło przemówienie inauguracyjne prof. Marka Ziętka, przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina,. Wykład inauguracyjny – „Badania interdyscyplinarne oczami fizyka” – wygłosił prof. Andrzej Pękalski.
Poza obowiązkową w tym dniu immatrykulacją, wręczono również odznaczenia państwowe. Dodatkową atrakcją poniedziałkowej uroczystości był występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Chóru Feichtinum i Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją Artura Wróbla.
Muzyka zabrzmiała także na wrocławskim Rynku – bezpośrednio po zakończeniu inauguracji jej uczestnicy wspólnie odśpiewali tam „Gaudeamus igitur”.

Na zakończenie dnia, w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, mszę świętą w intencji nowo powstałej Akademii Wojsk Lądowych odprawił ks. prałat płk Janusz Radzik. Zgromadziła ona liczne grono wiernych, dla których dobro naszej Uczelni jest bliskie sercu. Wszystkim zebranym ksiądz prałat życzył wszelkiej pomyślności i równie dużej skuteczności jak dotychczas, w wypełnianiu zadań stawianych naszej Alma Mater.

 

O nas w mediach:

www.polska-zbrojna.pl/Gaudeamus-igitur-w-Akademii-Wojsk-Ladowych

https://vod.tvp.pl/video/naszaarmiapl

http://www.radiowroclaw.pl


tekst: kpt. Marcin Jasnowski
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top