AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W tegorocznym ćwiczeniu BORSUK-17, które odbywało się m.in. na poligonie w Świętoszowie, uczestniczyli podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zdobywając cenne doświadczenie wojskowe.

Pomimo, iż głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności 17. WBZ do praktycznej realizacji zadań bojowych, to dla podchorążych naszej Uczelni był to prawdziwy sprawdzian umiejętności.

Podchorążowie zostali podzieleni na 3-4 osobowe zespoły i przydzieleni do pododdziałów zmotoryzowanych. Ćwiczyli w sekcjach S2, S3 oraz TOCu (ang. Tactical Operations Center) batalionu i brygady. Spoczywał na nich obowiązek składania meldunków sytuacyjnych, nanoszenia sytuacji taktycznej na mapy oraz wspomagania działania sztabów. Brali czynny udział w przenoszeniu stanowiska dowodzenia, gdy sytuacja taktyczna tego wymagała.

Dodatkowo działali na rzecz innych sekcji, przekazując wydawane rozkazy, wnioski oraz dokumenty. Pomagali przy organizacji działań taktycznych, uwzględniając różne scenariusze. Podchorążowie w czasie ćwiczenia wykazali się dużym profesjonalizmem.

Podczas podsumowania ćwiczenia, nasi studenci mieli okazję porozmawiać o trudach służby wojskowej z Ministrem Obrony Narodowej Panem Antonim Macierewiczem, który wraz z Rektorem-Komendantem AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszem Skorupką podziękował obecnym za duże zaangażowanie w ćwiczeniu oraz korzystając z okazji, złożył życzenia na okoliczność Dnia Podchorążego.

Minister Obrony Narodowej, zwracając się do obecnych podczas podsumowania ćwiczenia BORSUK-17, wskazał udział studentów szkół oficerskich w ćwiczeniu jako bardzo istotny element. – To dla nich nie tylko ćwiczenie praktyczne, ale pierwszy styk z tego typu działaniami. Obywają się z walką, obywają się z poligonem, przygotowują się do swoich przyszłych zadań – powiedział szef MON.


 

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top