AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, po raz kolejny, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim, dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie, organizowanym cyklicznie przez Terezjańską Akademie Wojskową w Wiener Neustadt w Austrii.

Delegacji przewodził ppłk Marcin Bielewicz, Dyrektor Instytutu Zarządzania, który wraz z mjr. Piotrem Pietrakowskim i mjr. Gustawem Michalewskim przeprowadzili szereg wykładów z kadetami zagranicznymi, z zakresu polityki bezpieczeństwa i obrony w Europie oraz oceniali wyniki prac studentów w syndykatach roboczych.

W module akademickim uczestniczyli również podchorążowie AWL, którzy weszli w skład syndykatów roboczych i wspólnie z kolegami z uczelni wojskowych z: USA, Grecji, Francji, Włoch, Austrii, Czech, Rumunii, Estonii, Litwy, Słowacji i Węgier pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Na zakończenie prac przygotowali, wspólnie z zagranicznymi partnerami, wystąpienie nawiązujące do zadanego tematu i przedstawili je na forum publicznym.

Ważnym elementem programu była wizyta w wiedeńskiej Kwaterze Głównej ONZ, podczas której uczestnicy szkolenia zapoznali się z głównymi zadaniami organizacji oraz wysłuchali wykładu przedstawiciela ONZ nt. „Potrzeba budowania i utrzymania wspólnej polityki i bezpieczeństwa w Europie”.

Za duży wkład w rozwój współpracy międzynarodowej i działanie na rzecz podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w Europie, wykładowcy AWL otrzymali wyróżnienia w postaci odznak pamiątkowych Terezjańskiej Akademii Wojskowej, a podchorążowie naszej Uczelni otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.


 

Zdjęcia: AWL

Back to top